I en av Stockholms adliga familjer, familjen Bruce, föds 1808 en liten flicka som döps till ChristinaEtt porträtt av en ung man eller kvinna Therese Isabelle Jeanette Louise. Hennes tillvaro är på förhand utstakad eftersom hon föds som flicka. Livet kommer att vara inriktat på att göra ”ett gott parti”. Det vill säga gifta sig rikt och strategiskt för att stärka familjens position i samhället, antingen ekonomiskt eller socialt. Som kvinna har hon inte några stora möjligheter att påverka sin situation eftersom hon vare sig som gift eller ogift räknas som myndig i lagens mening. Som liten är det pappan, och efter att hon gift sig är det hennes man, som är förmyndare.
Men historien om Therese blev allt annat än förutsägbar, eftersom hon i tonåren fick ett läkarintyg på att hon faktiskt var man, vilket hon själv länge hävdat.

Därefter valde Therese att kalla sig för Andreas Edvard Ferdinand. Han blev bokhållare (en person som är ansvarig för räkenskaper) och bosatte sig på Gotland. Som ung blev han gravid, och födde i hemlighet ett barn, dottern Carolina (Lina). Allt detta som hände honom har han själv skrivit ner i sina memoarer, som dock aldrig blev helt färdigskrivna.

I arkivmaterialet kan vi följa Andreas liv och vad som hände honom. Ta del av dokumenten och ta reda på mer!

Centralt innehåll

Memoarer  
 
Brev till Lina 
Ett långt liv  
 
Efterord  
 
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg