Idag pratar man om sexuell läggning oavsett könstillhörighet och enligt svensk lag har du rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill. Så har det inte alltid varit. Inte förrän 1944 blev homosexualitet lagligt i Sverige. Under 1500- och 1600-talen, när kyrkan fick stort inflytande över lagstiftningen, blev homosexualitet bland män ett brott som straffades med döden. De tidigaste lagtexterna handlade enbart om sexuella handlingar knutna till män. Sexualitet var något man framför allt kopplade samman med män och man ansåg inte att kvinnor hade någon sexualdrift och därför fanns ingen tanke på att kvinnlig homosexualitet ens existerade. Det var först i och med strafflagen 1864 som kvinnlig homosexualitet kriminaliserades.

År 1714 ställdes två militärer, korpral Anders Roos 28 år och dragonen Jürgen Weiss 22 år, inför militärdomstol, anklagade för att ha haft sexuellt umgänge med varandra. Männen tillhörde samma regemente och hade inlett ett förhållande som pågått under ungefär ett år. Andreas var gift sedan några år tillbaka medan Jürgen var ogift.

Ett uppslag i en mönsterrullaEtt uppslag i en mönsterrulla 
Klicka på bilderna för förstoring
Anders Roos och Jürgen Weiss uppgifter i generalmönsterrullan för Upplands ståndsdragonregemente 1704 – 1714.

 

Vad hade lagen för syn på brottet? Hur straffades de båda männen? Läs domen från rättegången, ta reda på vad som egentligen hände och lös uppgifterna! 

Centralt innehåll

 RättegångenLagen

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg