Biblioteket är ett referensbibliotek och innehåller framförallt böcker och tidskrifter om svensk historia, biografi och genealogi samt lokalhistoria från områdena inom landsarkivets distrikt, som omfattar Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. I biblioteket finns även skrifter om ämnen som arkiv, förvaltning och rättsvetenskap samt äldre tiders industri, ekonomi och näringsväsen.

De flesta av böckerna och tidskrifterna finns tillgängliga på hyllor i anslutning till expeditionen och läsesalen. Litteraturen är inte till hemlån utan får läsas på plats.

Öppettider

Biblioteket är öppet under landsarkivets öppettider. Se Öppettider Uppsala här.

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek