Föreläsningar

I programverksamhet vid Riksarkivet i Göteborg finns många spännande aktiviteter och föreläsningar. Du hittar mer information om om vad som är aktuellt i Riksarkivets kalender med arrangemang.

Studiebesök och visningar

Välkommen att boka visning av vår verksamhet och våra lokaler på Arkivgatan 9A!

Grupper är välkomna att boka tid för visning av Riksarkivet i Göteborg och dess verksamhet. För skolor, universitet och myndigheter inom arbetsområdet för Riksarkivet i Göteborg är visningarna kostnadsfria. För prisuppgifter och bokningar, tala med Julia Sjöholm, tel. 010-476 78 03, julia.sjoholm[at]riksarkivet.se.

Så här går en visning till:

Gruppen samlas i vår hörsal eller något av våra grupprum, där guiden ger en introduktion i arkivens värld, med tonvikt på Riksarkivet i Göteborg. Sedan följer en rundvandring i våra lokaler, där vi besöker reception, forskarsal, magasinsutrymmen och eventuellt även bokbinderi-konservering. Vi kan i viss mån anpassa visningen efter gruppens önskemål.

För skolor

Arkiv är en utmärkt resurs att använda i undervisningen. Den bevarade informationen i arkiven kan vara intressant för undervisningen oavsett om den används inom historieundervisning, som inspiration för novellskrivande i svenska eller kanske som grund för beräkningar under mattelektionen. Arkivmaterialets bredd gör att det finns användningsområden inom de flesta ämnen. Att använda arkiv är ett bra sätt att träna informationssökning och källkritik och arkiven är en bra utgångspunkt för diskussioner rörande demokrati, offentlighet, medie- och informationskunnighet, och så vidare.

Vi tar emot grupper från högstadieskolor, gymnasieskolor och högskola/universitet för visningar och studiebesök. Vid besök finns det möjlighet för elever och studenter att arbeta med källor i arkiven i tematiska workshops. För skolor och högskolor/universitet är besöken kostnadsfria.

För mer information kontakta Karl-Magnus Johansson, tel. 010-476 78 81 eller e-post kar-magnus.johansson[at]riksarkivet.se

 

Pedagogiska övningsuppgifter om de finska krigsbarnen

Arkivpedagogiskt material finska krigsbarn 

Under andra världskriget transporterades ca 70 000 finska barn till Sverige, de allra flesta skickades helt ensamma för att bo i svenska fosterfamiljer. Från februari till september månad 2015 visades en utställning på Landsarkivet kring detta med arkivhandlingar, föremål och filmer om de finska krigsbarnen. Kopplat till utställningen togs i samarbete med Göteborgs universitet fram ett arkivpedagogiskt material, som kan användas i skolundervisningen.

Den fysiska utställningen är nu över, men du kan ändå som är lärare arbeta med de arkivpedagogiska övningsuppgifterna om de finska krigsbarnen i din historieundervisning, i form av arkivmappar som kan skrivas ut och användas i skolan.

Arkivmapparna är anpassade i fyra nivåer: F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet.

Våra arkivmappar är skapade som PDF-filer, anmäl intresse så skickar vi dem till er! De kan sedan skrivas ut och användas av eleverna i klassrummet. Mapparna innehåller historik om de finska krigsbarnen, läraranvisningar med kopplingar till lgr11/lgy11, arkivdokument med övningsuppgifter, samt faktarutor om ämnen som anknyter till arkivdokumenten och övningsuppgifterna såsom "censur", "barn och krig", "identitet", "språk" och "genus".

Du kan beställa arkivmapparna eller ställa frågor genom att maila till
karl-magnus.johansson@riksarkivet.se eller malin.juvas@riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Malin Juvas