Den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser

Heliga Birgitta SkoklosterÅr 2003 firades 700-årsjubileet av den heliga Birgittas födelse. Lagom till detta jubileum blev det stora arbetet med att ge ut hennes texter på latin i moderna textkritiska utgåvor färdigt i och med att bok 8 av Uppenbarelserna (Reuelaciones) utkom. Därmed avslutades ett arbete som pågått sedan 1956, då Reuelaciones Extrauagantes utkom såsom den första textkritiska utgåvan av de latinska Birgittatexterna. Ända från början har Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Svenska Fornskriftsällskapet stått för publiceringen av Uppenbarelserna, som resulterat i en serie av tolv böcker (Reuelaciones, bok 1-8, Reuelaciones Extrauagantes, Opera minora 1-3) bestående av omkring 700 uppenbarelser och motsvarande c:a 1000 sidor text. Under åren har sammanlagt sju latinfilologer varit verksamma med utgivningen. Nedan återfinns en lista över de tryckta editionerna.

Corpus Reuelacionum Sancte Birgitte (CRB)

År 2004 väcktes tanken att också publicera hela textcorpus på internet. De tryckta böckerna är i flera fall svåra att få tag på, och en internetpublikation var avsedd att öka tillgängligheten till texterna och att göra dem sökbara. Vitterhetsakademin finansierade projektet.
Principer för publicering CRB

För närvarande pågår en omarbetning av internetpublikationen av den heliga Birgittas uppenbarelser på latin. Under tiden finns texterna endast tillgängliga som PDF-filer.

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Primus 

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Secundus 

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Tercius

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Quartus

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Quintus 

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Sextus

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Septimus 

Sancta Birgitta: Reuelacionum Liber Octauus

Sancta Birgitta: Reuelaciones Extrauagantes

Sancta Birgitta: Opera Minora I: Regula Saluatoris 

Sancta Birgitta: Opera Minora II: Sermo Angelicus 

Sancta Birgitta: Opera Minora III: Quattuor Oraciones 

Vi arbetar för att texterna så snart som möjligt ska bli lättillgängliga och sökbara igen. Ett sätt att tills vidare söka i hela textcorpuset är att ladda ner PDF-filerna (högerklicka på länken och välj Spara länk/mål som...) till en lokal mapp och använda den avancerade sökfunktionen (Skift+Ctrl+F) i Adobe Reader för att välja att söka i alla PDF-dokument i den aktuella mappen.

Reuelaciones sanctae Birgittae – tryckta editioner

 • Sancta Birgitta, Revelaciones. Published by Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 1956-2002:
 • Book I, with Magister Mathias' Prologue, ed. by Carl-Gustaf Undhagen. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:1. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1977 [printed 1978]. Pp. xxxii + 511.
 • Book II, ed. by Carl-Gustaf Undhagen† and Birger Bergh. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:2. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 2001. Pp. 128.
 • Book III, ed. by Ann-Mari Jönsson. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:3. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1998. Pp. 251. Includes a facsimile and edition of an original document containing (a) a revelation in Latin which was sent by St Birgitta to a certain Master of Theology in Milan in 1349, (b) the reply of the Master on the verso side, and (c) an additional short revelation (= Rev. III, 8–9). Cf. Stephan Borgehammar, review of Book III, in Kyrkohistorisk Årsskrift 99 (1999): 131–134.
 • Book IV, ed. by Hans Aili. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:4. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1992. Pp. 416.
 • Book V: Liber Questionum, ed. by Birger Bergh. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:5. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1971. Pp. 184.
 • Book VI, ed. by Birger Bergh. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:6. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1991. Pp. 288.
 • Book VII, ed. by Birger Bergh. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:7. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1967. Pp. 226.
 • Book VIII, ed. by Hans Aili. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 7:8. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 2002. Pp. 229. Includes Alfonso Pecha's Epistola solitarii ad reges, ed. by Arne Jönsson.
 • Reuelaciones Extrauagantes, ed. by Lennart Hollman. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet, Ser. 2, vol. 5. Uppsala: Svenska fornskriftssällskapet, 1956. Pp. 247.
 • Opera minora 1: Regula Saluatoris, ed. by Sten Eklund. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 8:1. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1975. Pp. 245.
 • Opera minora 2: Sermo Angelicus, ed. by Sten Eklund. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 8:2. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1972. Pp. 146.
 • Opera minora 3: Quattuor Oraciones, ed. by Sten Eklund. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Ser. 2, vol. 8:3. Uppsala: Svenska fornskriftsällskapet (also extra series, Stockholm: Almqvist & Wiksell International), 1991. Pp. 122.
 • St. Bridget’s Revelations to the Popes: An Edition of the So-Called Tractatus de Summis Pontificibus, ed. by Arne Jönsson. Studia Graeca et Latina Lundensia, 6. Lund: Lund University Press, 1997. Pp 71. [The Tractatus corresponds to Reuelaciones, Book IV, chs. 136–144, as well as IV 49, VI 63, VI 96 and VII 31.]
Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg