Riksarkivets bibliotek i Stockholm (Marieberg) är ett vetenskapligt bibliotek som är tillgängligt för allmänheten. I Stockholm finns även ett bibliotek vid Slottsarkivet.

Stockholm (Marieberg)

Biblioteket ställer litteratur till förfogande som behövs för att studera och forska i arkivmaterialet och omfattar ca 166 000 volymer och drygt 230 löpande tidskrifter och serier. Samlingarna innehåller litteratur i huvudsak inom ämnena arkivvetenskap, svensk historia, lokalhistoria, biografi, släktforskning, svensk förvaltning och geografi. Även historiska hjälpvetenskaper som t. ex. heraldik och sigillografi är viktiga ämnen. Inom biblioteket finns också en specialsamling med litteratur om svensk presshistoria.

Samlingarna är sökbara i en gemensam bibliotekskatalog för Riksarkivet och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS.

Biblioteket är öppet för alla, men man får inte låna hem litteratur. Det mesta förvaras i magasin. Man beställer fram litteraturen till läsesalen och läser den där. Beställningen görs via en beställningsfunktion i bibliotekskatalogen. För att detta ska fungera måste man bli registrerad som låntagare och uppvisa legitimation. Låneregler för Riksarkivets bibliotek i Stockholm (Marieberg).


Öppettider

Biblioteket är bemannat under den tid då forskarexpeditionen har öppet, dock ej måndagar samt tisdagar kl. 16-19. Beställning av material till måndagar måste göras senast fredagar kl. 14:00.

Under perioden juni - augusti 2022 är biblioteket helt obemannat 18 - 22 juli samt 8 - 12 augusti. Det är delvis bemannat (2 - 3 dagar/vecka) 27 juni - 1 juli, 25 juli - 5 augusti samt 15 - 19 augusti.

Stockholm (Slottsarkivet)

I Slottsarkivet finns en referenssamling direkt tillgänglig i läsesalen. Samlingen kan användas under de tider som Slottsarkivet håller öppet.

Kontaktperson

Per Ingemarsson
Telefon: 010-476 71 75
E-post: biblioteket.mar[at]riksarkivet.se

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten