Metadatabilaga vid e-leveranser

Myndigheten skall i samband med digitala leveranser fylla i en metadatabilaga (innehållande t ex. postbeskrivningar) i form av Riksarkivets Excelmall (det går även att använda Libre Office/StarOffice/OpenOffice Spreadsheet).

Förutom att metadatabilagan används vid själva leveransen från myndighet till Riksarkivet, så extraheras innehållet automatiskt och läggs in i Riksarkivets arkivinformationssystem Arkis 2.

Leverans av sekventiella filer

Metadatabilaga i form av tom mall med rubriker: 
Mall sekventiella filer 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för leveranser av sekventiella filer:
Anvisningar för Excelark sekventiella filer 2012.pdf

Ett ifyllt exempel: Broregistret_exempel_2014.zip (84,5 kb). Zip-filen innehåller ifylld Excellmall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) samt ett antal väldigt små textfiler som ska exemplifiera ett databasuttag exporterat som sekventiella filer med fast fältlängd.

Leverans av XML-filer

För XML-leveranser finns en version av mallen utan postbeskrivningar (vilka ersätts av ett XSD-schema eller en DTD):
Mall xml-leverans 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för xml-leveranser:
Anvisningar för Excelark xml 2012.pdf

Ett ifyllt XML-exempel: BroregistretXML_exempel.zip (81,4 kb). Zipfilen innehåller ifylld Excellmall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) samt en XML-fil med tillhörande xsd-schema, xsl-stylesheet och css-stilfil (css-filer är valfria att använda).

Leverans av webbsidor

För leveranser av webbsidor ska följande mall användas:
Mall webbleverans 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för webbleveranser:
Anvisningar för Excelark webb 2012.pdf

Anvisningar för sammanställande av systemdokumentation

Anvisningar för systemdokumentation.pdf

 

Kontakt

Allmänna frågor samt frågor om leveranser i form av textuttag från databaser, XML-leveranser och leveranser av hemsidor:

Christina Olsson, 010-476 72 42
E-post: christina.olsson[at]riksarkivet.se

Johan Ekdahl, 010-476 71 37
E-post: johan.ekdahl[at]riksarkivet.se

Jens Kling, 010-476 73 15
E-post: jens.kling[at]riksarkivet.se

Kristina Becker, 010-476 72 11 
E-post: kristina.becker[at]riksarkivet.se

Sara Hammarström, 010-476 72 94
E-post: sara.hammarstrom[at]riksarkivet.se

Sidan publicerad: 2013-08-22 | Sidan senast uppdaterad: 2016-03-17