Metadatabilaga vid e-leveranser

Myndigheten skall i samband med digitala leveranser fylla i en metadatabilaga (innehållande t ex. postbeskrivningar) i form av Riksarkivets Excelmall (det går även att använda Libre Office/StarOffice/OpenOffice Spreadsheet).

Förutom att metadatabilagan används vid själva leveransen från myndighet till Riksarkivet, så extraheras innehållet automatiskt och läggs in i Riksarkivets arkivinformationssystem Arkis 2.

Leverans av sekventiella filer

Metadatabilaga i form av tom mall med rubriker: 
Mall sekventiella filer 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för leveranser av sekventiella filer:
Anvisningar för Excelark sekventiella filer 2012.pdf

Ett ifyllt exempel: Exempelmyndigheten_Diarium.zip (388 kb). Zip-filen innehåller två stycken påhittade exempelleveranser, en där databastabellerna tagits ut som teckenseparerade filer och en innehållande filer med fast post- och fältlängd. Vardera innehåller de ifylld Excel-mall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) samt ett antal väldigt små textfiler som ska exemplifiera ett databasuttag med tillhörande metadata.

Leverans av XML-filer

Metadatabilaga i form av tom mall med rubriker: Mall xml-leverans 2012.xlsx (för XML-leveranser anges postbeskrivning ej i mallen, det ersätts istället av ett XSD-schema eller en DTD).

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för xml-leveranser: Anvisningar för Excelark xml 2018.pdf

Ett ifyllt exempel: Exempelmyndigheten Diarium XML.zip (185 kb). Zipfilen innehåller en påhittad exempelleverans där en databas tagits ut som XML. Exemplet består av en ifylld Excel-mall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) och en mapp med bifogade filer (txt) samt en liten XML-fil med tillhörande XSD-schema, XSLT-fil och CSS-fil (CSS-filer är valfria att använda).

Leverans av webbsidor

För leveranser av webbsidor ska följande mall användas:
Mall webbleverans 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för webbleveranser:
Anvisningar för Excelark webb 2012.pdf

Anvisningar för sammanställande av systemdokumentation inför överlämnande

Anvisning för dokumentation av elektroniska handlingar inför överlämnande till Riksarkivet version 1.0 (pdf)

 

Kontakt

Allmänna frågor samt frågor om leveranser i form av textuttag från databaser, XML-leveranser och leveranser av hemsidor:

Christina Olsson, 010-476 72 42
E-post: christina.olsson[at]riksarkivet.se

Johan Ekdahl, 010-476 71 37
E-post: johan.ekdahl[at]riksarkivet.se

Jens Kling, 010-476 73 15
E-post: jens.kling[at]riksarkivet.se

Sara Hammarström, 010-476 72 94
E-post: sara.hammarstrom[at]riksarkivet.se