Metadatabilaga vid e-leveranser

Myndigheten skall i samband med digitala leveranser fylla i en metadatabilaga (innehållande t ex. postbeskrivningar) i form av Riksarkivets Excelmall (det går även att använda Libre Office/StarOffice/OpenOffice Spreadsheet).

Förutom att metadatabilagan används vid själva leveransen från myndighet till Riksarkivet, så extraheras innehållet automatiskt och läggs in i Riksarkivets arkivinformationssystem Arkis 2.

Leverans av sekventiella filer

Metadatabilaga i form av tom mall med rubriker: 
Mall sekventiella filer 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för leveranser av sekventiella filer:
Anvisningar för Excelark sekventiella filer 2012.pdf

Ett ifyllt exempel: Exempelmyndigheten_Diarium.zip (388 kb). Zip-filen innehåller två stycken påhittade exempelleveranser, en där databastabellerna tagits ut som teckenseparerade filer och en innehållande filer med fast post- och fältlängd. Vardera innehåller de ifylld Excel-mall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) samt ett antal väldigt små textfiler som ska exemplifiera ett databasuttag med tillhörande metadata.

Leverans av XML-filer

Metadatabilaga i form av tom mall med rubriker: Mall xml-leverans 2012.xlsx (för XML-leveranser anges postbeskrivning ej i mallen, det ersätts istället av ett XSD-schema eller en DTD).

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för xml-leveranser: Anvisningar för Excelark xml 2018.pdf

Ett ifyllt exempel: Exempelmyndigheten Diarium XML.zip (185 kb). Zipfilen innehåller en påhittad exempelleverans där en databas tagits ut som XML. Exemplet består av en ifylld Excel-mall, en mapp med systemdokumentation (pdf/a) och en mapp med bifogade filer (txt) samt en liten XML-fil med tillhörande XSD-schema, XSLT-fil och CSS-fil (CSS-filer är valfria att använda).

Leverans av webbsidor

För leveranser av webbsidor ska följande mall användas:
Mall webbleverans 2012.xlsx

Anvisningar för hur man fyller i metadatabilagan för webbleveranser:
Anvisningar för Excelark webb 2012.pdf

Anvisningar för sammanställande av systemdokumentation

Anvisningar för systemdokumentation.pdf

 

Kontakt

Allmänna frågor samt frågor om leveranser i form av textuttag från databaser, XML-leveranser och leveranser av hemsidor:

Christina Olsson, 010-476 72 42
E-post: christina.olsson[at]riksarkivet.se

Johan Ekdahl, 010-476 71 37
E-post: johan.ekdahl[at]riksarkivet.se

Jens Kling, 010-476 73 15
E-post: jens.kling[at]riksarkivet.se

Sara Hammarström, 010-476 72 94
E-post: sara.hammarstrom[at]riksarkivet.se