Att tänka på när du besöker oss

 • Ytterkläder, väskor, påsar och liknande ska lämnas utanför läsesalen.
 • Mat, dryck och godis får ej tas med in.
 • Skrivpapper, anteckningsblock, blyertspenna och bärbar dator får tas med men datorväskor ska lämnas utanför.
 • Vår personal har rätt att kontrollera det du tar med in i och ut ur läsesalen.
 • Bläck- och kulspetspennor är inte tillåtna. Blyertspennor finns att låna.
 • Tänk på ljudvolymen i läsesalen. Ha mobilen avstängd eller i tyst läge. Lämna salen vid telefonsamtal eller längre samtal med andra besökare.
   

Att tänka på vid hantering av handlingar

 • Se till att ha nytvättade händer och använd inte handkräm. Vid studier av foton, negativ eller annat särskilt ömtåligt material ska särskilda handskar användas. Riksarkivet tillhandahåller sådana handskar och personalen meddelar när de ska användas
 • Hantera materialet varsamt. Slicka inte på fingrar vid bläddring och rör inte känsliga färg- och skriftytor.
 • Originalhandlingar och referenslitteratur ska endast läsas på anvisad plats. Är volymen skannad eller mikrofilmad hänvisar vi till de digitala bilderna eller mikrofilmen. För handlingar som omfattas av sekretess eller tillstånd gäller särskilda regler.
 • Det finns begränsningar i hur många volymer som får beställas fram åt gången. Fråga personalen vad som gäller. Om en volym innehåller lösa handlingar eller buntar så tänk på att behålla den inbördes ordningen. Hantera endast en volym åt gången.
 • Använd inte handlingarna som skrivunderlägg eller armstöd.
 • Bokkuddar/bokstöd kan behöva användas till tjocka, tunga eller sköra volymer. Tyngder för att hålla ned sidor finns också att låna.
 • Om du vill markera en sida använd en av läsesalens markeringsstickor. Ta bort stickan innan återlämning.
 • Används kartor och ritningar, låt dessa vila plant på bordet innanför bordskanten. Tyngder kan behöva användas för att exempelvis hålla en rullad karta på plats.
 • Fotografering är normalt tillåten men undantag finns. Personalen avgör om och på vilket sätt originalhandlingar kan fotograferas, kopieras eller skannas. Tänk på att det kan finnas upphovsrätt.
 • Fotografiskt material som förvaras i låg temperatur kan kräva en tids anpassning till läsesalens temperatur och luftfuktighetinnan det kan hanteras i läsesal. Kontakta respektive läsesal innan besöket för att få reda på vad som gäller.
 • Svårt skadat arkivmaterial kan tyvärr inte alltid lämnas ut. En bedömning görs från fall till fall.
   

Om fotografering i våra läsesalar

 • Fotografering sker på anvisad plats.
 • All fotografering sker i befintligt ljus eller med ledbelysning. Användning av blixt och lampor eller exponering i direkt solljus är inte tillåtet.
 • Använd gärna de stativ som Riksarkivet tillhandahåller.
 • Det är inte tillåtet att använda medhavd utrustning som kommer i kontakt med handlingarna, såsom flatbäddsskanner, handskanner, kopiator, pekpenna eller andra liknande tekniska hjälpmedel. Inte heller omfattande studioutrustning är tillåten.
 • Särskilda regler gäller för sekretessbelagt material och ömtåliga handlingar och kan även gälla för vissa enskilda arkiv.
 • Filminspelning i läsesalarna är endast tillåten efter särskild överenskommelse.
 • Läs gärna om upphovsrätt: https://riksarkivet.se/upphovsratt

 

Fråga gärna vår personal om du undrar över något!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Eva-Marie Sahlin