Rosenbäcksallén

Öppettider i läsesalarna:

Måndag kl. 13.00-16.00
Tisdag kl. 09.00-16.00 (öppet 9.00-20.00 september - maj)
Onsdag kl. 09.00-16.00
Torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-12.00

Öppettider i folkbokföringen:
Frågor om folkbokföringsuppgifter (yngre än 70 år) från besökare i vår läsesal handläggs
tisdag-fredag kl 10.00-11.30.

Arkivcentrum Nord

Öppettider i läsesalen:
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00

Följande datum har vi öppet även 13.00-16-00:
21-22 augusti 
18-19 september
16-17 oktober
20-21 november
18-19 december

Avvikande öppettider 2018

(båda läsesalarna om inte annat anges)
19/6 Endast öppet 9-12 på Rosenbäcksallén pga personalaktivitet.
22/6 Midsommarafton, stängt
16-20/7 (v. 29) Stängt på ACN
18-19 oktober stängt (personalkonferens)
2 november stängt (dag före alla helgons dag)
24 december stängt (julafton)
31 december stängt (nyårsafton)
Välkomna!

Landsarkivet i Härnösand, Arkivcentrum Nord 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman