Rosenbäcksallén

Öppettider i läsesalarna:

Måndag kl. 13.00-16.00
Tisdag kl. 09.00-16.00 (öppet 9.00-20.00 september - maj)
Onsdag kl. 09.00-16.00
Torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-12.00

Öppettider i folkbokföringen:
Frågor om folkbokföringsuppgifter (yngre än 70 år) från besökare i vår läsesal handläggs
tisdag-fredag kl 10.00-11.30.

 

Arkivcentrum Nord

Öppettider i läsesalen:
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 9.00-16.00 - Lunchstängt 12-13. 
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00


Välkomna!

Landsarkivet i Härnösand, Arkivcentrum Nord 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman