Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar.

Biblioteken finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Stockholm, Täby, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. De fungerar som hjälpmedel för den som söker i arkiven och tillhandahåller tillsammans ca 700 000 titlar med fokus på ämnesområdena historia, lokalhistoria, förvaltning, biografi och släktforskning.

Bibliotekskatalog

Samlingarna är sökbara i en bibliotekskatalog med en gemensam sökfunktion dels för alla biblioteken, dels för respektive bibliotek. Riksarkivets bibliotek i Marieberg och Krigsarkivets bibliotek katalogiserar även samlingarna i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Biblioteken tillåter inga hemlån utan endast lån till läsesalarna.

Länk till bibliotekskatalogen

Länk till Libris

Mål och riktlinjer

Biblioteksverksamhetens mål är att:

  • Främja användningen av arkiven genom ändamålsenliga bokbestånd som är lätta att hantera.
  • Ta ett särskilt ansvar för de delar av biblioteken som ingår i det nationella kulturarvet.

Biblioteken ska också vara ett stöd för myndighetens omvärldsbevakning och för annan verksamhet i Riksarkivet.

Myndighetens biblioteksverksamhet styrs av en bibliotekspolicy och av en övergripande förvärvspolicy. Policydokumenten beslutades av riksarkivarien den 19 januari 2017.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström