Landsarkivets geografiska ansvarsområde är Skåne, Blekinge och Halland. Detta gäller även biblioteket, vars tyngdpunkt ligger på lokalhistoria och genealogi. Delar av beståndet berör den danska tiden, som tex. Kancelliets brevbøger och Christian IV:s egenhændige breve.

De böcker och skrifter som förvaras i landsarkivets bibliotek är inte för hemlån utan är till för besökare och personal. I forskarsalen finns en referensavdelning med uppslagsverk och matriklar. Böcker ur det övriga bokbeståndet beställs fram genom forskarexpeditionen.


Öppettider

Landsarkivet är idag en del av Arkivcentrum Syd som ligger på Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund. Adress: Porfyrvägen 20. Biblioteket håller samma öppettider som forskarsalen på Arkivcentrum Syd. Se öppettider Lund här.


Kontaktperson

Ingemar Sjöquist
Telefon: 010-476 82 00
E-post: landsarkivet.lla[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Elisabet Sandström