Bibliotekets geografiska område är det Skåne, Blekinge och Halland. Tyngdpunkten ligger på lokalhistoria och genealogi. Delar av beståndet berör den danska tiden, som till exempel Kancelliets brevbøger och Christian IV:s egenhændige breve.

Våra böcker och skrifter är inte för hemlån utan är till för besökare och personal. I läsesalen finns en referensavdelning med uppslagsverk och matriklar. Böcker ur det övriga bokbeståndet beställs fram via vår expedition.

Öppettider

Biblioteket finns på Arkivcentrum Syd som ligger på Gastelyckans industriområde i sydöstra Lund och har samma öppettider som läsesalen. Se öppettider för Lund här.

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek