promemoria symbol

Nu hälsar vi även anställda vid Riksarkivet och anställda som har pensionerats från myndigheten välkomna att bli medlemmar i Pro Memoria!

Som medlem i Pro Memoria har du möjlighet att direkt framföra din mening om sådant som rör våra arkiv. Du kan påverka utvecklingen och ge ett eget bidrag till den framtida bilden av vår historia. Du bjuds in till olika föredrag och arrangemang som Riksarkivet anordnar. Årsavgiften är 250 kronor, och familjemedlem betalar halv årsavgift (125 kr). Det finns också möjlighet att bli ständig medlem genom att erlägga en engångsavgift. I årsavgiften ingår Riksarkivets årsbok.

Anställda vid Riksarkivet liksom tidigare medarbetare som avgått med pension från myndigheten betalar halv avgift, f n 125 kr.


Höstmötet 2019

Höstmötet ägde rum den 12 november i Riksarkivet i Marieberg och efter information om bland annat Arkivutredningen berättade 1.e arkivarie Åke Norström om årsboken 2020 " Vården och staten - Källor till hälso- och sjukvårdens historia, del 1, som är en så kallad arkivguide. Del 2 kommer som årsbok 2021.
Någon information om "Öppna föreläsningar" hade sekreteraren inte att berätta, ity dessa kommer framgent inte att finnas kvar!
Per Ahldén, intendent vid Svenskt Tenn AB, höll föredrag om " Svenskt Tenn, Estrid Ericson och Josef Frank". Efter föredraget serverades buffé, vin och efterrätt samt kaffe. 


Årsmötet 2019

Årsmötet ägde rum den 28 maj 2019. Efter årsmötesförhandlingar och information om aktuella frågor i Riksarkivet, berättade Pro Memorias sekreterare Karin Borgkvist Ljung om ”Ulla Lindström - en kvinna att räkna med” och Yimei Öfverström om ”Från fotbindning till feminism - nedslag om kinesiska kvinnor i svenska arkiv”. Båda författare till artiklar som ingår i Riksarkivets årsbok 2019 ”Kvinnors röster i arkiven”.
Därefter serverades en buffé med dryck, efterrätt och kaffe.

Höstmötet 2018

Höstmötet ägde rum den 13 november och efter information om bland annat Arkivutredningen, årsboken och ”Öppna föreläsningar” berättade författaren Odd Inge Skjævesland sin nyutkomna bok: Sangerprinsen – Bernadottenes svensk-norske sjarmøretappe prins Gustaf (prins över Sverige och Norge). Kvällens möte avslutades med buffé.

Årsmötet 2018

Årsmötet ägde rum den 29 maj 2018. Vid mötet avtackades ordförande Solbritt Benneth och sekreterare Johan Haage vilka ersattas med tidigare riksarkivarie Tomas Lidman resp. Karin Borgkvist Ljung.
Mötet avslutades med föredrag av f riksarkivarie Erik Norberg Riksarkivet intill vår tid och sektionschef Marie Lennersand Med Slottet som arkivlokal och därefter serverades sedvanlig buffé.

Höstmötet 2017

Mötet ägde rum den 21 november på Riksarkivet i Marieberg. Efter information om aktuella frågor i Riksarkivet berättade Pro Memorias styrelsemedlem Johan Haage om Flickskolor i Stockholm. Därefter serverades en buffé.

Årsmötet 2017

Årsmötet ägde rum den 31 maj på Riksarkivet i Marieberg. Efter årsmötesförhandlingarna arkivarie Jens Kling om den svenska filmcensurens historia under rubriken Tortyr i skruvstäd.
Därefter höll kommunarkivarie Katarina Thurell ett föredrag om Svenska Missionsförbundets innehållsrika och spännande arkiv.
Efter årsmöte och föredrag avslutades kvällen med en vårsupé.

Höstmötet 2016

Mötet ägde rum den 24 november på Krigsarkivet. Docent Jonas Nordin berättade om tillkomsten och betydelsen av 1766 års Tryckfrihetsförordning. En dryg vecka senare fyllde Tryckfrihetsförordningen 250 år, vilket firades bland annat på Riksarkivet.

Årsmötet 2016

Årsmötet ägde rum den 26 maj på Krigsarkivet. Efter mötet höll docent Peter Olausson intressant ett föredrag om Socknen och de fattiga. Peter Olausson är historiker vid Karlstads universitet. Riksarkivets just utkomna årsbok 2016 Den svenska socknen delades ut till närvarande medlemmar. Kvällen avslutades traditionsenligt med en vårsupé.

Höstmötet 2015

Mötet ägde rum den 23 november på Krigsarkivet.  Vid mötet berättade tf krigsarkivarien
Bo Berg om Krigsarkivets stora samlingar av handlingar, kartor, bilder och mycket annat. Vi fick även se smakprov av vad man kan hitta på Krigsarkivet.

Förmåner

  • Pro Memorias medlemmar har 50% rabatt på alla publikationer utgivna av Riksarkivet. Dessutom har medlemmarna 30% rabatt på bl a T-tröjor, muggar, brickor, musmattor, manschettknappar, Riksarkivets egna vykort och vackra bokmärken.
  • Försäljning sker vanligtvis i Riksarkivets reception i Marieberg, Stockholm.
  • Böcker och skrifter kan också beställas i Riksarkivets webbutik.
  • Andra föremål kan även beställas genom kontakt med Pro Memoria, se nedan.

Möten och föredrag

  • Pro Memoria har ca 350 medlemmar i hela Sverige och vi har även några medlemmar i andra länder.
  • Vi träffas två gånger om året, vid årsmötet i maj/juni och i november då höstmötet äger rum. Vid båda dessa tillfällen engagerar föreningen en föredragshållare, och kvällen avslutas alltid med en buffé då vi får tillfälle att umgås under trevliga former.
  • Andra arrangemang annonseras i regel på Riksarkivets hemsida.

Bli medlem i Pro Memoria

Anmäl dig direkt i ProMemoria genom att fylla i medlemsansökan här.
Det går också bra att anmäla sig per e-post, vanlig post, telefon eller fax. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

En annan möjlighet är att sätta in årsavgiften på Pro Memorias plusgirokonto
72 26 29-3. Notera ”Ny medlem” och glöm inte att skriva namn och adress!
Medlemsavgiften kan även betalas med Swish: 123 442 60 94

Förutom årsboken får alla nya medlemmar ytterligare böcker, nämligen tre av de äldre årsböckerna.


Välkommen att höra av dig

Pro Memoria
Box 12541
102 29 Stockholm

Tel: 010-4767122 eller 0706210277 (till föreningens sekreterare Karin Borgkvist Ljung)
E-post: promemoria[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Karin Borgkvist Ljung