promemoria symbol

Nu hälsar vi även anställda vid Riksarkivet och anställda som har pensionerats från myndigheten välkomna att bli medlemmar i Pro Memoria!

Som medlem i Pro Memoria har du möjlighet att direkt framföra din mening om sådant som rör våra arkiv. Du kan påverka utvecklingen och ge ett eget bidrag till den framtida bilden av vår historia. Du bjuds in till olika föredrag och arrangemang som Riksarkivet anordnar. Årsavgiften är 250 kronor, och familjemedlem betalar halv årsavgift (125 kr). Det finns också möjlighet att bli ständig medlem genom att erlägga en engångsavgift. I årsavgiften ingår Riksarkivets årsbok.

Anställda vid Riksarkivet liksom tidigare medarbetare som avgått med pension från myndigheten betalar halv avgift, f n 125 kr.

Höstmötet 2017

Mötet ägde rum den 21 november på Riksarkivet i Marieberg. Efter information om aktuella frågor i Riksarkivet berättade Pro Memorias styrelsemedlem Johan Haage om Flickskolor i Stockholm. Därefter serverades en buffé.

Årsmötet 2017

Årsmötet ägde rum den 31 maj på Riksarkivet i Marieberg. Efter årsmötesförhandlingarna arkivarie Jens Kling om den svenska filmcensurens historia under rubriken Tortyr i skruvstäd.
Därefter höll kommunarkivarie Katarina Thurell ett föredrag om Svenska Missionsförbundets innehållsrika och spännande arkiv.
Efter årsmöte och föredrag avslutades kvällen med en vårsupé.

Höstmötet 2016

Mötet ägde rum den 24 november på Krigsarkivet. Docent Jonas Nordin berättade om tillkomsten och betydelsen av 1766 års Tryckfrihetsförordning. En dryg vecka senare fyllde Tryckfrihetsförordningen 250 år, vilket firades bland annat på Riksarkivet.

Årsmötet 2016

Årsmötet ägde rum den 26 maj på Krigsarkivet. Efter mötet höll docent Peter Olausson intressant ett föredrag om Socknen och de fattiga. Peter Olausson är historiker vid Karlstads universitet. Riksarkivets just utkomna årsbok 2016 Den svenska socknen delades ut till närvarande medlemmar. Kvällen avslutades traditionsenligt med en vårsupé.

Höstmötet 2015

Mötet ägde rum den 23 november på Krigsarkivet.  Vid mötet berättade tf krigsarkivarien
Bo Berg om Krigsarkivets stora samlingar av handlingar, kartor, bilder och mycket annat. Vi fick även se smakprov av vad man kan hitta på Krigsarkivet.

Förmåner

  • Pro Memorias medlemmar har 50% rabatt på alla publikationer utgivna av Riksarkivet. Dessutom har medlemmarna 30% rabatt på bl a T-tröjor, muggar, brickor, musmattor, manschettknappar, Riksarkivets egna vykort och vackra bokmärken.
  • Försäljning sker vanligtvis i Riksarkivets reception i Marieberg, Stockholm. Lokalerna i Marieberg är dock för närvarande stängda för besökare p.g.a. pågående renovering, och beräknas öppna igen den 1 november 2016.
  • Böcker och skrifter kan också beställas hos Riksarkivet/SVAR.
  • Andra föremål kan även beställas genom kontakt med Pro Memoria, se nedan.

Möten och föredrag

  • Pro Memoria har ca 350 medlemmar i hela Sverige och vi har även några medlemmar i andra länder.
  • Vi träffas två gånger om året, vid årsmötet i maj/juni och i november då höstmötet äger rum. Vid båda dessa tillfällen engagerar föreningen en föredragshållare, och kvällen avslutas alltid med en buffé då vi får tillfälle att umgås under trevliga former.
  • Andra arrangemang annonseras i regel på Riksarkivets hemsida.

Bli medlem i Pro Memoria

Anmäl dig direkt i ProMemoria genom att fylla i medlemsansökan här.
Det går också bra att anmäla sig per e-post, vanlig post, telefon eller fax. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

En annan möjlighet är att sätta in årsavgiften på Pro Memorias plusgirokonto
72 26 29-3. Notera ”Ny medlem” och glöm inte att skriva namn och adress!

Förutom årsboken får alla nya medlemmar ytterligare tre böcker, nämligen Det förgångnas närvaro – 14 historiska essäer med utgångspunkt från utställningar i Krigsarkivet, Familjen Bernadotte - kungligheter och människor (Riksarkivets årsbok 2010) samt Medeltida småkonst, som presenterar ett urval av de tusentals sigill som förvaras i Riksarkivet.

Välkommen att höra av dig

Pro Memoria
Box 12541
102 29 Stockholm

Tel: 010-476 72 93 (till föreningens sekreterare Johan Haage)
E-post: promemoria[at]riksarkivet.se
Fax: 010-476 71 20

Ansvarig för sidan/kontakt 
Johan Haage