Längst ned till vänster på skilsmässoansökan står det ”å begäran ödmjukast författat av Pehr Nordström”.

detalj ur skilsmässoansökan 

 

Ansökan var alltså inte skriven av Bereta Berggren själv utan av Pehr Nordström som skrivit på hennes uppdrag. Vem han var framgår inte men det var ofta präster, länsmän, klockare, nämndeman och andra skrivvana personer man anlitade.

Det var en särskild konst att skriva den här typen av skrivelser som hade till syfte att övertala mottagaren om något. Med hjälp av olika mer eller mindre standardiserade formuleringar och uttryck målade man upp en bild som skulle gagna avsändarens syften.

I det här fallet var syftet att visa att Bereta Berggren hade rätt till skilsmässa. Titta gärna närmare på hur hennes man framställs i ansökan. Och vilken bild ges av Bereta själv?

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg