Eftersom skilsmässoärenden skulle behandlas i flera olika instanser kan det finnas spår av dessa ärenden på flera olika ställen i arkiven. Vill man ha en så fullständig bild som möjligt av en skilsmässa bör man alltså söka i flera arkiv.

Som första steg brukade saken tas upp i kyrkorådet eller ibland vid sockenstämman i den församling där makarna bodde. Kyrkorådets och sockenstämmans protokoll finns i församlingens kyrkoarkiv under signum K.

Sedan gick ärendet vidare till världslig domstol: häradsrätten om man bodde på landet eller rådhusrätten om man bodde i en stad. Gången var dock inte alltid likadan. Fallet kunde också dras i domkapitlet en omgång innan det hamnade inför världslig domstol.

I häradsrätten och rådhusrätten finner man skilsmässoärendena i domböckerna som har signum A. Granskningen av Bereta och Hans Berggrens äktenskap skedde vid Skytts häradsrätt och målet står antecknat i domboken där.

När saken till sist nådde domkapitlet kunde dokumentationen hamna på flera olika ställen i domkapitlets arkiv. Ibland har skilsmässohandlingar samlats i en egen serie. Så är det med Bereta Berggrens skilsmässoansökan som finns i en särskild serie med namnet ”Äktenskapshandlingar” i Lunds domkapitels arkiv.

Kopior av skiljobreven finns ofta bland koncepten, alltså avskrifterna av de skrivelser domkapitlet skickat ut. Dem hittar man under signum B.

Dokument som rör skilsmässor kan också finnas bland inkomna brev från de församlingar som de oeniga makarna bodde i (signum E). Det kan bland annat finnas rapporter skrivna av församlingsprästen, avskrifter av tidigare förhör och rannsakningar med paret och inlagor från mannen eller hustrun.

bild av skiljobrev 

I detta skiljobrev bekräftar domkapitlet upplösningen av trolovningen mellan mönsterskrivaren Carl Fredrik Silander och bergsmansdottern Cajsa Persdotter i Lerbäcks socken.
 
En trolovning betraktades som ett bindande avtal. Det kunde upphävas genom ömsesidigt samtycke, men om lysning skett måste domkapitlet fastställa att trolovningen upphört. Annars var inte parterna fria att gifta sig med någon annan.
 

Källa: Strängnäs domkapitels arkiv, volym B I:69, Koncept till utgående skrivelser 1805–1806 (Landsarkivet i Uppsala)

 

 

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg