I varje stift fanns på 1700-talet, liksom än idag, ett domkapitel.

Biskopen var ordförande och övriga ledamöter utgjordes av gymnasie- eller universitetslärare. Domkapitlet hade ansvar för skolor och prästtillsättningar och fungerade också som domstol i ärenden som rörde prästers tjänstefel, religiösa frågor och äktenskap.

I domkapitlens arkiv kan man bland annat hitta information om prästutbildning, ekonomisk hjälp åt prästänkor, gudstjänstlivet, folkskolor, läroverk (föregångare till gymnasierna), häxprocesser och väckelserörelser.

 

porträtt av biskop 

Biskop Petrus Munck, porträtt tillhörande Lunds stift, fotograf: Sanna Månsson

 

Petrus Munck var biskop i Lund 1794–1803. Det var troligen honom Bereta Berggren mötte när hon ansökte om skilsmässa. De som önskade skilsmässa skulle personligen infinna sig vid domkapitlet och lämna in sin ansökan. Först efter år 1812 kunde man sköta detta per brev.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg