Vill du veta mer om skilsmässor i äldre tid? Här är några undersökningar som rör 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.

bokomslag 

Rosemarie Fiebranz: Jord, linne eller träkol? Genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750–1850. Uppsala: Studia Historica Upsaliensia 2002 (kapitel VI.2)

Malin Lennartsson: I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland, Lund: Lund University Press 1999

Andreas Marklund: I hans hus. Svensk manlighet i historisk belysning. Umeå: Boréa 2004

Ivar Nylander: Studier rörande den svenska äktenskapsrättens historia. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 1961

Annika Sandén: Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600–1620. Linköping: Linköping studies in arts and science nr 330 2005 (kapitel 5)

Marja Taussi Sjöberg: Skiljas. Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet. Stockholm: Författarförlaget 1988

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg