Vid slutet av 1800-talet var den svenska polisen organiserad på ett annat sätt än i dag.

På landet var kronofogden polischef och under sig hade han länsmän och fjärdingsmän. 1918 ersattes kronofogdar och länsmän av landsfiskaler.

I de större städerna leddes polisverksamheten av poliskammare eller polismästare. I en del städer var det en stadsfiskal (åklagare) som även fungerade som polischef. Den högsta polismyndigheten var länsstyrelsen, i Stockholms stad kallad överståthållareämbetet. Skillnaden mellan stad och landsbygd fanns kvar fram till 1965, då hela landet fick en enhetlig polisorganisation.

I Stockholm, Göteborg och Malmö fanns under senare delen av 1800-talet inte bara vanliga uniformerade polismän, utan också den civilklädda detektiva polisen (kriminalpolisen). Stockholm var indelat i åtta polisdistrikt med var sin poliskommissarie och ett antal konstaplar.

 

foto Stockholmspolisen

 

 

Bilden t.v. Interiör från polisstationen i 6:e distriktet, Smålandsgatan 26 (1896). Foto: okänd.
Stockholms Stadsmuseum, fotonummer C 1645.

 

 

foto av poliser

 

 

 

 

 

 

 

Bilden t.h. Polismästare Wilhelm Tham till höger och kommissarie Holmgren till vänster. Foto: Axel Malmström (ca 1901-1921). Stockholms Stadsmuseum, fotonummer E 22409.

 

Vad innehåller polisarkivet?

Arkivhandlingarna från Stockholmspolisen förvaras på Stockholms Stadsarkiv. Arkivet heter ”Överståthållarämbetet. Polisärenden 1. Äldre Poliskammaren”. Serien har beteckningen E 4 A, ”Handlingar till brottmålsdiarium”. Volymen för år 1895 kallas E 4 A:12.

I det här ärendet finns bland annat följande dokument:

• Rapport från Stockholmspolisens detektiva avdelning om händelserna den 4 september 1895.
• Skrivelse från poliskammaren i Göteborg om ett inbrott som Thurgren begått där i augusti 1894.
• Skrivelse från stadsfiskalen i Malmö om ett inbrott i juli 1891.
• Brev från svenskamerikanen J. Magny i Brooklyn, New York.
• Brevet från Augusta.
• Sammanfattande polisrapport om fallet.


Hur hamnade kärleksbrevet i arkivet?

Naturligtvis är det inte vanligt att man hittar kärleksbrev i polisarkiven. Hur hamnade brevet där?

Svaret finns i brevet från Brooklyn. Brevskrivaren J. Magny hade läst om rånet i svenska tidningar och känt igen Thurgren på beskrivningen. Thurgren tycks ha varit inneboende hos Magny och lämnat kvar brevet från Augusta. Enligt Magny hade Thurgren gjort sig skyldig till en lång rad stölder och rån i Philadelphia, Boston och New York, men lyckats undkomma rättvisan.  Magny beskrev Thurgren som ”en riktig Highway-robber” och ville att han skulle straffas för sina brott. Han skickade därför Augustas brev till den svenska polisen med förhoppningen att det på något sätt skulle kunna bidra till utredningen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg