Robert Carlsson Thurgren ställdes inför Stockholms rådhusrätt den 3 oktober 1895. Han var åtalad för inbrott och mordförsök på Skeppsbron samt flera andra stölder.

foto av Robert 

 

 

 

 

Fotografi av Robert Carlsson Thurgren, hämtat ur databasen "Frigivna straffarbetsfångar" som är tillgänglig i SVARs "Digitala forskarsal".

 

 

 

 

Målet mot Thurgren omfattar 30 sidor. Protokollet innehåller bland annat:

• Redogörelse för Thurgrens bakgrund.
• Vittnesmål av de skottskadade Emma Sofia och Knut Norgren.
• Förhör med den åtalade.
• Yrkanden av målsägande.
• Vittnesmål av de poliser som grep och förhörde Thurgren.
• Slutligt yrkande av åklagaren, tf förste stadsfiskalen August Wilhelm Bergström.
• Domstolens utslag.
• Flera bilagor, bland annat en polisrapport, en planritning av grosshandlare Larssons våning samt två kulor.

 

bild av bilaga till dombokbild av bilaga till dombok

Bland bilagorna till protokollen i Stockholms rådhusrätt finns två små kuvert som innehåller de kulor som träffade Emma Sofia och Knut Norgren.

 

Rådhusrättens dom

Domstolens utslag kom den 31 oktober. Thurgren förklarades skyldig till rån och stöld, dock inte till mordförsök som åklagaren yrkat. Han dömdes att betala ersättning till de bestulna och skottskadade personerna.

Däremot sade rätten inget om fängelsestraff, eftersom han hade begått brott på fler platser. Straffet för samtliga gärningar skulle avgöras av den sista domstolen i raden.


Den fortsatta processen

Thurgren överlämnades därefter till Göteborgs rådhusrätt. Handlingarna därifrån förvaras på Landsarkivet i Göteborg. Den 23 november 1895 fälldes Thurgren för ett inbrott han begått i Göteborg i augusti samma år.

Därefter överlämnades han till rådhusrätten i Malmö, där han gjort sig skyldig till stöld sommaren 1891. Handlingarna finns på Malmö Stadsarkiv. Domen avkunnades den 20 december 1895. Det sammanlagda straffet för alla gärningarna blev tio års straffarbete, tio års förlust av medborgerligt förtroende efter avtjänat straff samt 50 kronor i böter.

Men processen var inte avslutad där. Nästa instans var Hovrätten över Skåne och Blekinge. Arkivet från denna hovrätt finns på Landsarkivet i Lund. Hovrätten fastställde den 24 januari 1896 Malmö rådhusrätts utslag och en vecka senare började Thurgren avtjäna sitt straff på Långholmen.


Källa: Alla handlingar från Stockholms rådhusrätt finns på Stockholms Stadsarkiv. En stor domstol som Stockholms rådhusrätt indelades i flera avdelningar. Detta ärende hanterades av avdelning 4. Där hittar man serierubriken ”Brottmål 1850-1947”. Den aktuella volymen har den fullständiga beteckningen Stockholms rådhusrätt avd. 4, Protokoll i brottmål 1895.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg