Redan före 1895 finns många arkivhandlingar med uppgifter om Robert Carlsson Thurgren. De olika arkiven hittar man i Nationell ArkivDatabas (NAD).

Vid tolv års ålder (1877) blev han intagen på Åkerbrukskolonien Hall, som var en ”uppfostringsanstalt för vanartig manlig ungdom”. Arkivet från denna anstalt finns på Stockholms Stadsarkiv.

1887 och 1891 dömdes han för stöld av Uppsala rådhusrätt, vars arkiv förvaras på Landsarkivet i Uppsala. Målen mot Thurgren finns i brottmålsdomboken 1887 (A I c:38) och brottmålsdomboken 1891 (A I c:42).

1887 satt han på Uppsala länsfängelse. Fängelsets arkiv förvaras på Landsarkivet i Uppsala och ingår i ett större arkiv med namnet Kriminalvårdsanstalten i Uppsala med föregångare. Fångrullorna har beteckningen D 2 a.

Det finns också ett register till fångrullorna och med hjälp av det går det lätt att hitta Thurgren i volym D 2 a:46a. I fångrullan finns uppgifter om bland annat fångens signalement, brottet han dömts för och vilka ägodelar han hade med sig. Däremot innehåller fångrullor normalt inte några fotografier.

bild av domböckerfoto av fångrullor

T.v. domböcker från Uppsala rådhusrätt, t.h. fångrullor från Uppsala länsfängelse (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg