Fotografierna och teckningarna från barnhemmet i Dania finns i Magnhild Olssons personarkiv som förvaras på Landsarkivet i Härnösand.

bild av dokument 

Arkivets fullständiga namn är Barnavårdsombudet Magnhild Olssons, Härnösand, personarkiv. Läs om personarkiv och andra enskilda arkiv.
 
Arkivet efter Magnhild Olsson består till stor del av material som rör det spanska inbördeskriget såsom fotografier, brev, dagböcker och tidningsurklipp. I arkivet finns också handlingar rörande finska krigsbarn samt rörande barnavård överhuvudtaget, bl a manuskript till olika skrifter rörande barnavård.
 
Hela arkivförteckningen finns tillgänglig på Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg