Året var 1936. I Spanien pågick inbördeskriget. I Sverige fanns kvinnor som ville bistå dem som drabbades. I december bildades Svenska kvinnokommittén för Spaniens barn.

Kvinnokommitténs för Spaniens barn skulle vara politiskt neutral och dela ut insamlade medel genom Internationella Röda Korsets och Internationella Rädda Barnens hjälpaktioner i Spanien. Initiativet till att bilda en svensk kvinnoaktion till förmån för Spaniens barn togs av fruarna Maja Sandler, Anna Lenah Elgström och Birgit Hedström.
 
För att samla in pengar ordnade man ett offentligt möte på Konserthuset med Prins Carl och redaktör Barbro Alving som huvudtalare. Detta möte gav en grundplåt på ca 6500 kr.
 
Under år 1937 genomfördes två listinsamlingar vilka sköttes av Kvinnokommitténs läns- eller lokalkommittéer. Dessa erhöll propagandamaterial, affischer, föredrag, artiklar m m.
 
Andra sätt att samla in pengar var genom olika slags offentliga fester och tillställningar i klubbar och föreningar, ridåreklam, biografföreställningar, vädjan om fadderbarn och insamling genom tidningen Husmodern. Man utövade en intensiv presspropaganda genom s k nyhetsblad till tidningarna, artiklar och notiser.

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) finns ytterligare arkivmaterial om svenska insatser i det spanska inbördeskriget.

Göteborgs universitetsbibliotek presenterar material om kvinnor som deltagit i fredsrörelser.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg