I arkiven finns inte bara skrivna dokument utan också många olika slags bilder, exempelvis fotografier, ritningar och teckningar.

Ett foto är ett fångat ögonblick ur det förflutna. Ett fotografi kan ge en unik inblick i vardagslivet och även levandegöra texter.

Fotografier kan återfinnas både i statliga myndigheters arkiv och i de enskilda arkiven. Det kan vara allt från familjefoton, semesterbilder, passfoton och klassfoton till fotografier av fångar, egnahemshus och brottsplatser.

 

foto av bröllopsfölje 

Fotografi av bröllopsfölje i Bergs församling i Jämtland kring år 1900. Ur Paul Wagenius arkiv (Landsarkivet i Östersund)

 

På landsarkiven finner man också andra slags bilder, t ex affischer, vykort, målningar, teckningar och ett och annat klotter. Kartor och ritningar innehåller ofta noga utarbetade detaljer och illustrationer. Det döljer sig faktiskt en hel del konst på arkiven.


bild av vykort

Vykort ur Borgs arkiv, Enskilda personers papper 1832–1939 volym C:3 (Landsarkivet i Lund)

 

bild av klotter 

Klotterteckning i begynnelsebokstaven på ett brev från Svea hovrätt 1767 ur Örebro länsstyrelses arkiv, landskansliet volym DIqc:7 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg