"Är det sant att alla från Sverige kommer för att försvara det här huset?" frågade Juanito på barnhemmet i Denia i januari 1938. Åtminstone var Magnhild Olsson från Härnösand där. Vem var denna kvinna som reste till Spanien mitt under brinnande inbördeskrig?

foto av Magnhild Olsson 

Magnhild Olsson föddes den 18 februari 1903 i Hedemora. Efter realexamen i hemstaden 1919 hade hon flera anställningar, bland annat som informator och hemhjälp i svenska familjer i Spanien åren 1926-1928.

Hon vidareutbildade sig i barnavård och barnsjukvård på Allmänna barnhusets barnsjukhus i Stockholm och arbetade därefter på ett barnhem i Jämtland och höll barnavårdskurser i Jämtlands län.

År 1934 anställdes hon av Västernorrlands läns barnavårdsförbund som barnavårdsombud. Tjänsten överfördes till länsstyrelsen och benämndes barnavårdskonsulent från och med år 1959. Magnhild innehade tjänsten till sin pensionering våren 1969.

År 1937 tillfrågades Magnhild om hon ville resa till Spanien till ett av de barnhem som Svenska Kvinnokommittén för Spaniens barn skulle upprätta. Hon åtog sig uppdraget som föreståndare för barnhemmet i Denia där hon verkade till och med september 1938.

Magnhild Olssons dagbok från tiden i Spanien och strax därefter finns utgiven i tryck. Den ger fascinerande inblickar i inbördeskrigets vardag. Se vidare bland lästipsen.

 

 

 

 

 

 

bild av pass bild av pass

Här är passet som Magnhild Olsson fick inför sin resa till Spanien 1937. Ovan till vänster anges att passet är utfärdat för "svenska undersåten fröken Frida Magnhild Olsson, vilken avreser till utlandet på uppdrag av Kvinnokommittén för Spaniens barn". Ovan till höger anges bland annat att visumet gäller för en enda resa till Spanien.

bild av passbild av pass

Ovan till vänster finns uppgifterna från passdokumentens första sida översatta till franska och tyska. Vi får också Magnhild Olssons signalement: 160 cm lång, blond, blåögd, skägglös med ovalt ansikte och glasögon. Ovan till höger syns stämplar och anteckningar från resan till och från Spanien.

Källa: Barnavårdsombudet Magnhild Olssons, Härnösand, personarkiv vol. 5 (Landsarkivet i Härnösand)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg