Läs vidare om Magnhild Olsson och om spanska inbördeskriget! Ta reda på mer om bilder i arkiven! Här är några texter du kan börja med.

 

Om Magnhild Olsson
Per Matsson: Magnhild Olsson – en presentation. Ingår i Arkiv i Norrland nr 9 1991
 
Magnhild Olsson: Dagbok från vistelsen i Spanien under inbördeskriget m m efter hemkomsten. Ingår i Arkiv i Norrland nr 9 1991
 
Magnhild Olsson: Västernorrlands läns barnavårdsförbund, fattigvårdsförbund, socialvårdsförbund, 1932–1969. Härnösand: Socialvårdsförbundet 1973

 

bokomslag Spanska inbördeskriget Om spanska inbördeskriget
Anthony Beevor: Spanska inbördeskriget. Lund: Historiska media 2006
 
Kajsa Rothman: Spanska barn ritar om kriget. Sammanställd och med inledning av Kajsa Rothman. Stockholm: Solidaritet 1937
 
Hugh Thomas: Spanska inbördeskriget. Stockholm: Rabén & Sjögren i samarbete med Utrikespolitiska institutet 1978

 

bokomslag Att illustrera stormaktenBokomslag På visit i verkligheten
Om bilder i arkiven

Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2000

Att illustrera stormakten. Den svenska Fortifikationens bilder 1654–1719. Karolinska Förbundets årsbok 1999

Anja Petersen: På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet. Eslöv: Östlings bokförlag Symposion 2007

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg