Under vårterminen 1944 skrev skolelever runt om i Värmland var sin uppsats med titeln ”Min framtid”. Eleverna gick i folkskolans sista klasser eller i fortsättningsskola. Uppsatsen var ett nationellt projekt, där respektive läns bästa bidrag gick till en riksfinal. I Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv finns många av dessa uppsatser bevarade. Här kan du läsa Inga Boströms uppsats.

barnteckning 

Teckningen är ritad av Inga Bostrom, en flicka som gick i klass 6a i en skola i Hagfors när uppsatserna skrevs. Hon hoppades på att en dag få bli pianist till yrket.

Det framgår i uppsatsen att hon inte hyste några romantiserande drömmar om musikeryrket utan tycktes ha en mer jordnära inställning till det. Man kunde ju tjäna mycket pengar på att bli pianist.

Men även motiv som att ”lära andra spela” och att få ”sprida glädje” var avgörande för Inga. Hon insåg att hon skulle få anstränga sig ordentligt för att komma dit hon ville.

 

bild av uppsats 

Min framtid

Jag skulle helst vilja bli pianist. Jag vill bli det, för att jag tycker det är roligt att spela. Noterna kan jag bra, och min pianolärarinna säger, att jag har anlag för spelningen. Jag sysslar med att spela på läxan, som jag får, och har själv ett piano. Jag tycker det är ett bra yrke, för man kan tjäna mycket pengar, lära andra spela och sprida glädje

 

bild av uppsats 

omkring sig. Det är många, som söker sig till det yrket. Man måste vara särskilt duktig att spela för att kunna det yrket. Man skall ha energi och vara sparsam, om man skall nå sitt mål. Jag har tänkt ta pianolektioner, tills jag är riktigt säker och kan spela bra. Jag tänker börja något arbete, så jag själv kan betala utbildningen.

Inga Boström
6:a

 

Musikerdrömmar
Ingas förhoppning om ett framtida yrke som pianist är inte helt unik bland de uppsatser som finns i Länsarbetsnämndens arkiv men tillhör de mer sällsynta valen. Bland flickorna dominerar yrkesval som kan relateras till vård och omsorg. Intressant att notera är också att musikeryrken är något som både pojkar och flickor kunde välja.

 

Källa: Länsarbetsnämndens i Värmlands län arkiv volym F6d: 2, Uppsatsen ”Min Framtid” 1944 (Värmlandsarkiv)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg