Här följer förslag på litteratur där du kan läsa mer om den tidsepok som de värmländska barnens uppsatser är sprungna ur, med fokus på svensk ekonomisk och politisk historia samt genusforskning.

bokomslag Land och stadbokomslag En svensk ekonomisk historiabokomslag Att lägga livet till rättabokomslag Sveriges ekonomiska historiabokomslag Kvinnohistoria

Mats Hellspong & Orvar Löfgren: Land och stad. Svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Gleerup 1972 (2:a upplagan 1994)

Yvonne Hirdman: Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: Carlsson 1989

Yvonne Hirdman: Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier. Stockholm: Carlsson 1992

Anders L. Johansson: Tillväxt och klassamarbete. En studie av den svenska modellens uppkomst. Stockholm: Tiden 1989

Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Stockholm: Utbildningsradion 1992

Karl-Gustav Landgren: Den ”nya ekonomien” i Sverige. J.M. Keynes, E. Wigforss, B. Ohlin och utvecklingen 1927-39. Stockholm 1960

Mats Larsson: En svensk ekonomisk historia 1850-1985. Stockholm: SNS Förlag 1991

Lars Magnusson: Sveriges ekonomiska historia. Stockholm: Tiden/Athena 1996

Klaus Misgeld m.fl. (red.): Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 100 år. Stockholm: Tiden 1989

Alva Myrdal & Gunnar Myrdal: Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Bonnier 1934

Lennart Schön: En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. Stockholm: SNS Förlag 2000

Per Thullberg & Kjell Östberg (red.): Den svenska modellen. Lund: Studentlitteratur 1994

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg