Precis som idag fanns i äldre tid möjligheter att lösa konflikter utan rättegång. Ett sätt var genom förlikning.

Man kunde ingå förlikning inför rätta och få den sanktionerad och dokumenterad där. Många förlikningar skedde dock utanför domstolen, t ex hos prästen eller en granne. En konflikt kunde också börja med rättslig stämning men sedan lösas med förlikning istället för rättegång.

En förlikning innebar att parterna gjorde en överenskommelse som t ex kunde innebära att den ena betalade den andra ersättning eller framförde en offentlig ursäkt. Förlikningen skulle bekräftas genom att parterna tog varandra i hand.

dombok 

I den här domboken från Österdalarna har man dokumenterat en förlikning mellan kyrkoherden i Särna, Gudmund Floræus och bonden Håll Erich Jönsson från Älvdalen. Kyrkoherden var missnöjd med en häst han köpt av Håll Erich, eftersom hästen visat sig vara i dåligt skick. I kompensation blev han lovad arton liar av Håll Erich.

Kopparbergs läns häradsrätts arkiv IV, volym AI:7, Dombok 1696–1697 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg