Domstolsarkiven brukar finnas bevarade från 1600-talet och framåt men för vissa rådhusrätter finns dokument ända från medeltiden.
Rådhusrätternas protokoll från äldre tid, särskilt medeltiden och 1500-talet, kallas ofta tänkeböcker. De äldsta tänkeböckerna i Sverige stammar från Arboga (1450–), Jönköping (1456–) och Stockholm (1474–).

Dessa tidiga tänkeböcker finns utgivna i tryck liksom en rad andra, exempelvis de från Malmö, Vadstena och Gävle.

tänkebok 

Sveriges äldsta tänkebok: Arboga rådhusrätt och magistrat, volym A 1:1, Gemensamma protokoll 1450–1568 (Landsarkivet i Uppsala)

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg