foto av yxskärpning 

Examen i yxskärpning i Ingbo skola våren 1960. Ur Skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län volym K I:2 (Landsarkivet i Uppsala)

 

Under åren 1959–1965 skrev eleverna på skogsbruksskolan Frossarbo i Uppland uppsats på temat ”Mitt liv och mina framtidsplaner”. Hundra uppsatser har bevarats i skogsvårdsstyrelsens arkiv.

Eleverna är mellan 16 och 20 år och de flesta kommer från bonde- eller arbetarhem. I uppsatserna berättar de om sina erfarenheter av skolan och arbetslivet.

Nästan alla elever är naturintresserade och trivs med att vara ute i skog och mark. Några har jobbat i industrin eller med annat inomhusarbete och beskriver det som instängt, rentav som ett fängelse. I skogen finns friheten.

När det gäller framtidsplanerna är eleverna försiktiga. Några siktar på fortsatt utbildning inom skogsområdet, men de flesta är nöjda om de efter kursen får jobb inom det område där de trivs.

Här nedan kan du läsa en av uppsatserna från år 1960, skriven av Per.

 

bild av uppsats 

När man gick i sjunde klassen började funderingarna på allvar. Eftersom det fanns en yrkesskola på mekaniska linjen i min hemtrakt så man sökte det och kom in. Yrkesskolan var tvåårig men eftersom kursen fortsatte kom man underfund med att man trivdes inte så bra med innejobbet. Det dammade och var varmt. Mot slutet av kursen kom rektorn och sa att jag skulle fortsätta på en högre tekniskt läroverk. Så han sökte åt mig till Gävle högre tekniska läroverk som jag också kom in i. Men så i tidningen en dag var en annons att det skulle bli skogskurser här i Frossarbo. Det där är väl drömmarnas jobb för man har alltid varit intresserade av jakt och skogen. För det bästa som fanns när man gick i yrkesskolan var när man på söndagarna fick var med i skogen och jaga. Så man sökte alltså hit och kom in. Då började mina funderingar över att bli skogvaktare. Då avskrev jag skolan i Gävle och tog det här i stället. För när man gick i yrkesskolan och det blev sommarlov, och man fick jobb under skogsägareföreningen så förstod jag att skogen var mitt yrke. När man har gått den här kursen färdigt så tänker jag fortsätta att praktisera och läsa extra på fritid, så att man kanske

 

bild av uppsats 

kommer i någon skola där de utbildas skogvaktare. Kommer man inte in på någon skogsskola där de utbildas skogvaktare får man väl försöka att bli mätare eller något annat skogligt jobb.

 

Källa: Skogsvårdsstyrelsen i Uppsala län, volym F2a:5, Handlingar angående utbildning och rådgivning 1959–1965 (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg