Från skogen har människor hämtat byggmaterial till sina hus och bränsle att värma sig med. Utan skogen hade det inte varit möjligt att ta tillvara malmtillgångarna i bergen. Järn och trä blev stommen i den moderna industrin.

Den som vill sätta sig in i skogens historia rekommenderas att börja med Lars Kardells tvåbandsverk Svenskarna och skogen. Där sammanfattas på ett lättillgängligt sätt forskningen om de flesta tänkbara aspekter av ämnet. De båda böckerna är även försedda med heltäckande litteraturlistor.

bokomslag Svenskarna och skogen 

 

 

Lars Kardell, Svenskarna och skogen. Del 1, Från ved till linjeskepp. Jönköping: Skogsstyrelsens förlag 2003

 

Lars Kardell, Svenskarna och skogen. Del 2, Från baggböleri till naturvård. Jönköping: Skogsstyrelsens förlag 2004

 

 

bokomslag Herrarna i skogen 

Läsvärd är också essäsamlingen Herrarna i skogen, där Kerstin Ekman diskuterar människans förhållande till skogen genom tiderna (Stockholm: Albert Bonniers förlag 2007).
 
En vägledning till skogsrelaterat arkivmaterial är Skogsnycklar. Att forska om skog på Landsarkivet av Reine Rydén (Uppsala: ULA 2007).
 
Om det moderna skogsbrukets framväxt under 1800-talet och de konflikter det förde med sig skriver Per Eliasson i ”Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800–1875” (Stockholm: KSLA 2002).

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg