Handlingar som belyser sanatorier och sanatoriepatienter kan också finnas i arkiv för olika föreningar, exempelvis Föreningen för hjärt- och lungsjuka vars arkiv förvaras på Riksarkivet i Stockholm.
 
De kan också finnas i arkiven efter stiftelser, fonder och liknande med syfte att finansiera sanatorievård. Ett exempel är Christian Theodor Murmans donation för sanatorievård åt fattiga barn i Malmö. Det arkivet förvaras på Malmö stadsarkiv.
 
Dessutom kan det finnas dokumentation kring sanatorier i enskilda arkiv, som exempelvis i Kylbergska samlingen, ett personarkiv som innehåller handlingar om Vattholma sanatorium. Kylbergska samlingen finns på Landsarkivet i Uppsala.

foto Hålahult 

Gruppbild från Hålahults sanatorium. Fotografi ur Hålahults sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

 

ritning av sanatorium 

Ritning över Vattholma sanatorium, ur Kylbergska samlingen (Landsarkivet i Uppsala)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg