År 1915 byggdes ett sanatorium (tbc-sjukhus) i Eksjö i Småland. Året därpå inrättades ett barnhem i Brevik strax utanför Eksjö. Här skulle man ta emot friska barn med tbc i familjen. Det var inte ovanligt att personer som vårdades på Eksjö sanatorium hade sina friska barn på barnhemmet.

I Brevik fanns plats för 30 barn. De flesta kom från Småland men en del kom också från andra delar av landet.
 
Det kunde vara svårt för ett barn att hamna på Brevik. Man skildes från sin familj och kunde i värsta fall bli kvar på barnhemmet i flera år. En pojke som placerades på Brevik 1947 beskrev efteråt tiden där som svår. ”Nätterna var hemska. En del grät. Det hände att barnen kissade i sängen. Jag ville rymma men insåg att det var för långt att gå hem.”
 
Handlingar från Breviks barnhem ingår i Eksjö sanatoriums arkiv som förvaras på Landsarkivet i Vadstena. Fyra volymer i sanatoriearkivet innehåller dokument från Brevik. Här finns information om ca 400 barn som bott på barnhemmet.
 
Eksjö sanatoriums arkiv är ännu inte förtecknat.

foto Hålahult
Så här kunde ett sanatorium se ut. Bilden visar Hålahults sanatorium i Närke. Fotografiet finns i Hålahults sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg