Såhär skrev tbc-sjuke Ernst Forsberg till överläkaren Hjalmar Tideström på Eksjö sanatorium i juli 1917. Brevet ger en glimt av hur villkoren kunde vara för en fattig familj för snart hundra år sedan.

bild av brev 

Jönköping den 15 Juli 1917

 

Öfverläkaren H. Herr Hj. Tideström Eksjö


Mottagit meddelandet av den 12/7 angående våra gossars intagande å Breviks Barnhem. Frågas vördsamt härmed om icke något kunde göras så att de kunde få komma fortast möjligt.

Wi sittai förfärligt svåra omständigheter och skulle för tillfället

 

bild av brev 

kunna lätta nöden betydligt i denna svåra situation. Vi äro nio personers hushåll, bebor en mycket liten lägenhet på rum och kök; ingen av oss kan förtjäna något vidare nämnvärt; utan måste nära oss fram av de pottionersom fattigvården utdelar hvarje torsdag i veckan och detta livsmedel blir ju blott för vår rätt stora familj som en droppe i havet. Min ansökan ligger nu inne till Eksjö Sanatorium men häldre må denna försenas; blott gossarna

kunde få komma ut. Jag har nu börjat försöka att återförsälja bär och grönsaker, hvilket tyks lyckas rätt bra; och kunde kanske härigenom hinna förtjäna en liten pänning till familjen under tiden jag senare kommer ligga å Eksjö Sanatorium.

En sak torde även meddelas; att vi aldrig förr fått utlejt något barn i någon kolloni eller dyligt; utan alltid fått slitit med dem själva i sjukdom och fattigdom. Bedes därför vördsamt om Herr Doktorn kunde göra

 

bild av brev 

något för att gossarna kunde bliva intagna så fort som möjligt.

Med Högaktning
Ernst Forsberg
Turelund
Strömsberg
Jönköping

 

Det var bara den yngre sonen, treårige Harry, som fick komma till Brevik. Detta framgår i det brev som fadern skrev i oktober 1917.

bild av brev 

Jönköping den 10/9 1917

 

Överläkaren Herr Doktor Hj. Tideström Eksjö

Meddelandet bekommet att vår son Harry får plats å Breviks Barnhem och äro vi tacksamma för detta, således bereder vi oss på att resa med honom som bestämt på onsdagen den 3.je Oktober.


Tåg skall närmare bestämmas.


Med Högaktning
Ernst Forsberg

Läs familjens ansökan till Breviks barnhem.

Källa: Eksjö sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg