Här är ansökan om plats på Breviks barnhem för bröderna Harald och Harry Forsberg.

bild av brev 

Ansökan om inträde å Breviks Barnhem för Harald Forsberg 5 år och Harry Forsberg 3 år söner till arbetaren Ernst Forsberg Jönköping.

Att bägge gossarne äro friska, att fadern lider af lungsot samt att familjen är fattig och med nio personers hushåll bebor ett rum och kök intygas.

 

Jönköping den 6 Juli 1917

O. Lundborg
Leg. Läkare

adr.
Ernst Forsberg
Turelund; Strömsberg
Jönköping

Källa: Eksjö sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg