Tbc, tuberkulos, är egentligen flera olika infektionssjukdomar som alla orsakas av samma slags bakterier. Den vanligaste formen av tuberkulos är den som angriper lungorna. Den sjukdomen har bland annat kallats lungsot, bröstilska och lungröta.

foto Hålahult 

Sanatoriepatient. Fotografi ur Hålahults sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Om tuberkulos inte behandlas är dödligheten mycket hög. Under 1800-talet var sjukdomen den värsta folkdödaren, inte bara i Sverige utan också i andra delar av Västvärlden. I början av 1900-talet dog ungefär en miljon européer varje år av tuberkulos.
 
Tuberkulos drabbade i första hand de fattiga, trångbodda och hungrande. Sjukdomen är särskilt smittsam om människor lever tätt inpå varandra. Den som är undernärd och allmänt försvagad löper extra stor risk att smittas.

 

foto Hålahult 

Behandling av tbc-sjuk. Fotografi ur Hålahults sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

I slutet av 1800-talet inleddes en offensiv mot tuberkulosen i Sverige, först genom privata initiativ och senare även från statligt håll. Inrättandet av sanatorier, särskilda tuberkulossjukhus, var en del av detta. På sanatorierna skulle patienterna få vila, mycket frisk luft och näringsriktig mat.

skiss av sanatorium

Såhär skulle sanatoriet i Vattholma i Uppland se ut efter en planerad renovering. På verandan finns sittplatser för patienterna. Ritningen är från 1920- eller 1930-talet, ur Kylbergska samlingen volym 2, Handlingar rörande Vattholma sanatorium 1914–1974 (Landsarkivet i Uppsala)

 

foto från Hålahult 

Sällskapsrummet på Hålahults sanatorium 2 mil norr om Örebro. Fotografi ur Hålahults sanatoriums arkiv (Landsarkivet i Vadstena)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg