Släktforskarnas barnhus

För många släktforskare är Allmänna barnhuset ett välkänt begrepp. Från och med året 1785 och en bit in på 1900-talet passerade tusentals barn igenom anläggningen. De togs emot och placerades sedan så fort som möjligt ut i fosterhem. Barnen kunde hamna var som helst i landet. Det är därför vanligt att man som släktforskare förr eller senare stöter på någon släkting som utackorderats från Allmänna barnhuset.
 
Sannolikheten att man stöter på en släkting som varit barnhusbarn före 1785 är lägre. Före denna tid var genomströmningen lägre eftersom barnen ofta stannade på barnhuset i flera år.

bild av barnhus 

Teckning av Erik Dahlberg från 1665 som visar barnhuset från väster. Originalet finns på Kungliga Biblioteket.

Barnhusrullor, protokoll och räkenskaper

Flickorna i stöldligan, som det här exemplet handlar om, bodde på barnhuset i slutet av 1750-talet, alltså under den tid då barnen bodde på barnhuset under flera år. De sov, åt, gick i skolan, arbetade och lekte på barnhuset. Det gör att man kan hitta ganska mycket material om dem i Allmänna barnhusets arkiv. I barnhusrullor, protokoll och räkenskaper ges glimtar av barnens liv. Vill du veta hur det gick för dem i barnhusskolan får du söka i Stockholms domkapitels arkiv, där barnhuslärarnas handlingar har bevarats. Domkapitlets arkiv förvaras på Stockholms stadsarkiv.

Amrullor, sjukjournaler och utackorderingsrullor

Allmänna barnhusets arkiv innehåller också många andra typer av handlingar. Bland annat finns dokument kring de kvinnor som under 1800- och 1900-talet var anställda som ammor. Det finns både amrullor och liggare över sökande till amtjänst. I arkiven ingår också bland annat sjukjournaler och obduktionsjournaler för barnhemsbarn, instruktioner till olika grupper av anställda och förteckningar över barn som blivit utackorderade eller utlämnade från barnhuset.

Sök vidare

Allmänna barnhusets arkivförteckning finns i Nationella arkivdatabasen (NAD). Handlingarna finns på Stockholms stadsarkiv. På stadsarkivets webbplats finns dessutom möjlighet att leta efter barnhusbarn mellan 1798 och 1907. Sök i Allmänna barnhusets register.
 
På webbplatsen Rötter finns en sökväg till barnhusrullor från Allmänna barnhuset mellan 1713 och 1802. Där kan du till exempel hitta Eva Juljana Krebs, Anna Margreta Blom och Catharina Jansonia, de tre flickorna i stöldligan.
 
På webbplatsen Stockholmskällan finns ytterligare material om Allmänna barnhuset.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg