1700-talets befolkningsstatistiska projekt, tabellverket, kom sig av en önskan att skaffa sig bättre kunskap om landets befolkning. Helst ville man öka folkmängden. En stor befolkning sågs som grunden till rikets styrka och ekonomiska utveckling.

Uppgifterna om befolkningen som sammanställdes i varje socken skickades in till centrala myndigheter i Stockholm, först till Kanslikollegiet och senare till Tabellkommissionen som 1858 övergick i Statistiska Centralbyrån.
 
Formulären för varje socken förvaras i respektive kyrkoarkiv på landsarkiven. I Tabellverkets arkiv på Riksarkivet finns olika sammandrag och bearbetningar som man gjort centralt.
 
Läs mer i förteckningen över tabellverkets arkiv.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg