Enhetskod: 501, Utredningsinstitutet, rökvaneundersökningarna 1963,1969
Systemets namn Rökvaneundersökningarna
År 1963 och 1969
Arkivkod 501 M
Kommentar

Enhetskod: 502, Utredningsinstitutet, levnadsnivåundersökningen 1968-
Systemets namn Register över urvalspersoner i 1967, 1968 och 1974 års levnadsnivåundersökningar
År
Arkivkod 502 M1
Kommentar

Enhetskod: 502, Utredningsinstitutet, levnadsnivåundersökningen 1968-
Systemets namn Låginkomstregister
År 1967–1968
Arkivkod 502 M2
Kommentar

Enhetskod: 504, Utredningsinstitutet, utredning ang lärarnas arbetsförhållanden
Systemets namn Avvecklingsskoleundersökningen AVU P0574 i utredningen om lärarnas arbetsförhållanden, ULA
År 1965–19660630
Arkivkod 504 M1
Kommentar

Enhetskod: 504, Utredningsinstitutet, utredning ang lärarnas arbetsförhållanden
Systemets namn Grundskoleutredningen GRU P0833 i utredningen om lärarnas arbetsförhållanden, ULA
År 1968–19690630
Arkivkod 504 M2
Kommentar

Enhetskod: 505, Utredningsinstitutet, hushållsbudgetundersökningen 1969
Systemets namn Register över urvalspersoner i hushållsbudgetundersökningen
År 1969
Arkivkod 505 M1
Kommentar

Enhetskod: 505, Utredningsinstitutet, hushållsbudgetundersökningen 1969
Systemets namn Person-, hushålls-, inkomst- och köpdata i hushållsbudgetundersökningen
År 1969
Arkivkod 505 M2
Kommentar

Enhetskod: 505, Utredningsinstitutet, hushållsbudgetundersökningen 1969
Systemets namn Imputerings- och imputationshjälpsdata i hushållsbudgetundersökningen
År 1969
Arkivkod 505 M3
Kommentar

Enhetskod: 505, Utredningsinstitutet, hushållsbudgetundersökningen 1969
Systemets namn Köpdata från ett experiment med förenklade insamlingsmetoder i hushållsbudgetundersökningen
År 1969
Arkivkod 505 M4
Kommentar

Enhetskod: 506, Utredningsinstitutet, immigrantundersökningen 1969
Systemets namn P0892 Immigrantundersökningen 1969, beståndsband
År 1969
Arkivkod 506 M
Kommentar

Enhetskod: 507, Utredningsinstitutet, P1420 litteraturundersökningen 1969
Systemets namn Utredningsinstitutet, litteraturundersökningen 1969, avidentifierat adb-register
År 1969
Arkivkod 507 M1
Kommentar

Enhetskod: 508, Utredningsinstitutet, familjeundersökningen 1970
Systemets namn P1440 Familjeundersökningen 1970, urvalsband 1970(M06)
År 1970
Arkivkod 508 M1
Kommentar

Enhetskod: 508, Utredningsinstitutet, familjeundersökningen 1970
Systemets namn P1440 Familjeundersökningen 1970, beståndsband
År 1970
Arkivkod 508 M2
Kommentar

Enhetskod: 510, Utredningsinstitutet, fosterbarnsundersökningen 1970
Systemets namn Fosterbarnsundersökningen 1970, avidentifierat beståndsregister
År 1970
Arkivkod 510 M1
Kommentar

Enhetskod: 511, Utredningsinstitutet, trafikundersökningen i Stockholms län 1971
Systemets namn Trafikundersökningen i Stockholms län 1971, avidentifierat register
År 1971
Arkivkod 511 M1
Kommentar

Enhetskod: 512, Utredningsinstitutet, norrlandsundersökningen 1971
Systemets namn Norrlandsundersökningen 1971, avidentifierat register
År 1971
Arkivkod 512 M1
Kommentar

Enhetskod: 514, Utredningsinstitutet, Fritidsbåtsundersökningen 1971
Systemets namn Fritidsbåtsundersökningen 1971, avidentifierat register
År 1971
Arkivkod 514 M1
Kommentar

Enhetskod: 519, Utredningsinstitutet, Kostvaneundersökningen 1973-
Systemets namn Kostvaneundersökningen 1973 åt Statens livsmedelsverk, avidentifierat register
År 1973
Arkivkod 519 M1
Kommentar


Enhetskod: 528, Utredningsinstitutet, upprepning 1974 av 1968 års levnadsnivåundersökning
Systemets namn Levnadsnivåundersökningen 1974
År 1974
Arkivkod 528 M
Kommentar

Enhetskod: 531, Utredningsinstitutet, Effektmätning av energisparkampanj 1974-1975
Systemets namn Utredningsinstitutet, effektmätning av energisparkampanj 1974/75, undersökning åt Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI)
År 1974–1975
Arkivkod 531 M1
Kommentar

Enhetskod: 532, Utredningsinstitutet, undersökning åt Energisparkommittén 1976
Systemets namn Undersökningen 1975/76 åt Energisparkommittén: Hushållens energianvändning
År 1975–1976
Arkivkod 532 M1
Kommentar

Enhetskod: 1001, AM/H,Programmet för högskolan , befolkningens utbildning 1994-
Systemets namn Befolkningens utbildning: personfil 1994-98
År 1994–1998
Arkivkod 1001 M1A
Kommentar

Enhetskod: 1001, AM/H,Programmet för högskolan , befolkningens utbildning 1994-
Systemets namn Befolkningens utbildning: utbildningsfil 1994-97
År 1994–1997
Arkivkod 1001 M1B
Kommentar

Enhetskod: 1001, AM/H,Programmet för högskolan , befolkningens utbildning 1994-
Systemets namn Befolkningens utbildning: UREG, databasversion, 1997-1999
År 1997–1999
Arkivkod 1001 M1C
Kommentar

Enhetskod: 1001, AM/H,Programmet för högskolan , befolkningens utbildning 1994-
Systemets namn Folk- och bostadsräkningen, FOB 1985: barnband SEI 85, uppdaterad version 2000
År 1985
Arkivkod 1001 M2
Kommentar

Enhetskod: 1002, Prognosinstitutet 1990-
Systemets namn Longitudinellt lärarregister fr.o.m. 1980/81, 1985/86 t.o.m. 1993/94, personregister 1980-1994
År
Arkivkod 1002 M3B
Kommentar

Enhetskod: 1002, Prognosinstitutet 1990-
Systemets namn Rörligheten på arbetsmarknaden
År 1985–1996
Arkivkod 1002 M4
Kommentar

Enhetskod: 1009, Programmet för befolkning
Systemets namn Namnstatistik, folkbokförda namn
År 1999–2012
Arkivkod 1009 M1C
Kommentar Namnregister över antal folkbokförda personer per förnamn, tilltalsnamn och efternamn 31 december respektive år. Uppgifter om förnamn och tilltalsnamn finns uppdelat på män och kvinnor.

Enhetskod: 1009, Programmet för befolkning
Systemets namn Namnstatistik, folkbokförda personer
År 2005–2012
Arkivkod 1009 M1A
Kommentar Register över förnamn och tilltalsnamn för folkbokförda 31 december respektive år. Uppgifterna uppdelade på män och kvinnor.

Enhetskod: 1009, Programmet för befolkning
Systemets namn Namnstatistik, namngivna nyfödda
År 2004–2012
Arkivkod 1009 M1B
Kommentar Individregister över nyfödda namngivna under respektive år. Uppgifter finns uppdelat på pojkar och flickor.