Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig energistatistik, ADB-register med uppgifter från bilaga A avseende kraftstationer
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1A
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register med uppgifter från bilaga B, totala elleveranser fördelade på konsumentgrupper
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1B
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register med uppgifter från bilaga C, fjärrvärmeförsörjning
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1C
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register med uppgifter från huvuduppgiftsblanketten, HREG
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1D
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register med primäruppgifter från bilaga K, totala elleveranser fördelade på kommuner
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1E
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register med uppgifter från bilaga L avseende leverantörer/mottagare, LREG
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1F
Kommentar

Enhetskod: 101, Sektionen för energistatistik
Systemets namn Årlig elstatistik, ADB-register över kontrollnummer
År 1987–1990
Arkivkod 101 M1G
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för arbetare inom privat sektor; gruvor, tillverkningsindustri, byggnadsverksamhet m fl. Summarisk del
År 1982–1990
Arkivkod 221 M1
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för tjänstemän inom privat sektor; industri, byggnadsverksamhet, varuhandel m fl
År 1982–1990
Arkivkod 221 M2
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för anställda vid försäkringsbolag, beståndsband
År 1982–1989
Arkivkod 221 M4
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för tjänstemän på apotek
År 1982–1989
Arkivkod 221 M5
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Korsregister för löner; privat sektor
År 1982–1986
Arkivkod 221 M6
Kommentar CFR, SAF m fl organisationsregister

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för lantarbetare; uppräknade uppgiftsband, individuppgifter
År 1982–1987
Arkivkod 221 M7
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för arbetare inom privata transportföretag; uppräknade uppgiftsband, individuppgifter
År 1982–1989
Arkivkod 221 M8
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för hotell- och restaurangarbetare; uppräknade uppgiftsband, individuppgifter
År 1982–1989
Arkivkod 221 M9A
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för hotell- och restaurangtjänstemän
År 1982–1989
Arkivkod 221 M9B
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Löner för anställda inom enskild handel, uppräknade uppgiftsband, individuppgifter
År 1982–1990
Arkivkod 221 M10
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Årlig strukturstatistik över löner för arbetare inom privat sektor
År 1991–1995
Arkivkod 221 M11
Kommentar

Enhetskod: 221, Funktionen för lönestatistik, privat sektor
Systemets namn Årlig strukturstatistik över löner för tjänstemän inom privat sektor
År 1991–1995
Arkivkod 221 M12
Kommentar

Enhetskod: 222, Funktionen för sysselsättning och lönesummor
Systemets namn Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, privat sektor, KSP
År 1989–1994
Arkivkod 222 M3
Kommentar

Enhetskod: 223, Funktionen för arbetsmiljöstatistik
Systemets namn Arbetsmiljön 1984
År 1984
Arkivkod 223 M1A
Kommentar

Enhetskod: 223, Funktionen för arbetsmiljöstatistik
Systemets namn Arbetsmiljö 1989 med sjukfrånvaro 1990
År 1989–1990
Arkivkod 223 M1B
Kommentar

Enhetskod: 223, Funktionen för arbetsmiljöstatistik
Systemets namn Arbetsmiljön 1991
År 1991
Arkivkod 223 M1C
Kommentar

Enhetskod: 223, Funktionen för arbetsmiljöstatistik
Systemets namn Arbetsmiljöundersökningen 1993
År 1993
Arkivkod 223 M1D
Kommentar

Enhetskod: 223, Funktionen för arbetsmiljöstatistik
Systemets namn Arbetsorsakade besvär
År 1991–1994
Arkivkod 223 M3
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn ÅRSYS: sysselsättningsregistret
År 1985–1996
Arkivkod 226 M1A
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn RAMS (tidigare ÅRSYS): Jobbregistret, tidigare kontrolluppgiftsregistret
År 1985–1996
Arkivkod 226 M1B
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn ÅRSYS: arbetsställeregistret
År 1985–1996
Arkivkod 226 M1C
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn ÅRSYS: företagsregistret
År 1985–1996
Arkivkod 226 M1D
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn Flyktingar på arbetsmarknaden:1987-1991
År 1987–1991
Arkivkod 226 M2A
Kommentar

Enhetskod: 226, Funktionen för regional arbetsmarknadsstatistik
Systemets namn Kontrolluppgiftsregistret, sociala kontrolluppgifter KUSOC och kontrolluppgifter från arbetsgivare KUARB
År 1990–1995
Arkivkod 226 M3
Kommentar

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Detaljhandelns försäljning samt omsättningen inom detaljhandel och vissa tjänstenäringar, registerband
År 1984–1996
Arkivkod 243 M1A
Kommentar Fortsätter i M1D

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Detaljhandelns försäljning samt omsättningen inom vissa tjänstnäringar, varuband
År 1984–1996
Arkivkod 243 M1B
Kommentar Fortsätter i M1E

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Lager,inköp och omsättning inom varuhandeln, urval
År 1989–1996
Arkivkod 243 M1C
Kommentar Fortsätter i M1F

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Omsättning inom varuhandeln, register över företag, System S003
År 1997
Arkivkod 243 M1D
Kommentar Fortsättning från M1A

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Omsättning inom varuhandeln, omsättningsuppgifter, System S003
År 1997
Arkivkod 243 M1E
Kommentar Fortsättning från M1B

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Omsättning inom varuhandeln, uppgifter om urvalet, System S003
År 1997
Arkivkod 243 M1F
Kommentar Fortsättning från M1C

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Nyetableringsstatistiken
År 1985–1986
Arkivkod 243 M6
Kommentar

Enhetskod: 243, Sektionen för tjänstnäringsstatistik (inrikeshandels-/inkvarteringsstatistik)
Systemets namn Resebyråer och researrangörer
År 1988–1991
Arkivkod 243 M7A
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Industristatistikens företagsregister, IFR
År 1990–1996
Arkivkod 251 M3
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Industri- och bergverksstatistikens huvuduppgifter, ISTOT, system I100
År 1990–1996
Arkivkod 251 M4A
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Industri- och bergverksstatistikens specialuppgifter, PRRAV
År 1989–1996
Arkivkod 251 M5A
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Årlig produktionsvolymindex inklusive regional fördelning, SERVREG
År 1990–1996
Arkivkod 251 M6A
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Årlig produktionsvolymindex, varudata
År 1990–1996
Arkivkod 251 M6C
Kommentar

Enhetskod: 251, Ekonomisk statistik, programmet för industrin
Systemets namn Industristatistiken, register avseende småindustri
År 1991–1996
Arkivkod 251 M09
Kommentar

Enhetskod: 270, Ledning
Systemets namn Evalvering av sysselsättningsflöden
År 1970–1980
Arkivkod 270 M1
Kommentar

Enhetskod: 271, Folk- och bostadsräkningen 1980
Systemets namn FOB80: personregister med yrkesuppgift PREGY, pnr-sorterat
År 1980
Arkivkod 271 M1A
Kommentar

Enhetskod: 271, Folk- och bostadsräkningen 1980
Systemets namn FOB80: 15-födda och deras familjemedlemmar
År 1980
Arkivkod 271 M1C
Kommentar

Enhetskod: 271, Folk- och bostadsräkningen 1980
Systemets namn FOB80: Lägenhets- och hushållsregister LHREG, kameral sortering
År 1980
Arkivkod 271 M2
Kommentar

Enhetskod: 271, Folk- och bostadsräkningen 1980
Systemets namn FOB80: Barnbandsposter
År 1980
Arkivkod 271 M4
Kommentar

Enhetskod: 274, Folk- och bostadsräkningen 1985
Systemets namn FOB85: personregister, pnr-sorterat
År 1985
Arkivkod 274 M1A
Kommentar

Enhetskod: 274, Folk- och bostadsräkningen 1985
Systemets namn FOB85: lägenhets- och hushållsregister
År 1985
Arkivkod 274 M3A
Kommentar

Enhetskod: 274, Folk- och bostadsräkningen 1985
Systemets namn FOB85: personregister, barnbandsposter
År 1985
Arkivkod 274 M4
Kommentar

Enhetskod: 275, Folk- och bostadsräkningen 1990-
Systemets namn FOB90- barnbandsposter sorterade på personnummer
År 1990
Arkivkod 275 M4
Kommentar

Enhetskod: 275, Folk- och bostadsräkningen 1990-
Systemets namn FOB90- personposter med sekelsiffra inlagd, personnummersorterat
År
Arkivkod 275 M8AA
Kommentar

Enhetskod: 275, Folk- och bostadsräkningen 1990-
Systemets namn FOB90- lägenhets- och hushållsregister med sekelsiffra inlagd, kameralt sorterade
År
Arkivkod 275 M8BA
Kommentar

Enhetskod: 275, Folk- och bostadsräkningen 1990-
Systemets namn FOB90- familjeregister med sekelsiffra inlagd, personnummersorterat
År
Arkivkod 275 M8CA
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt