Enhetskod: 080, Sektionen för specialundersökningar
Systemets namn Register över yrkesrörligheten, branschernas utbildningsstruktur
År 1986
Arkivkod 080 M1
Kommentar

Enhetskod: 081, Sektionen för utbildningsanalyser
Systemets namn Den sociala bakgrundens betydelse för val av utbildning hos personer födda 1946-1965, uppgifter ur FOB70
År
Arkivkod 081 M4
Kommentar

Enhetskod: 085, Registret över totalbefolkningen
Systemets namn Aviseringsband till RTB: SCBAB
År 1968–1998
Arkivkod 085 M2
Kommentar

Enhetskod: 085, Registret över totalbefolkningen
Systemets namn Familjeregistret till RTB: RTBS, kameral sortering
År 1969–1993
Arkivkod 085 M4
Kommentar

Enhetskod: 085, Registret över totalbefolkningen
Systemets namn Registret över totalbefolkningen, RTB, beståndsband, versioner med 12-ställigt personnummer
År 1968–1993
Arkivkod 085 M6A
Kommentar

Enhetskod: 091, Utrednings och konsultsektionen
Systemets namn Familjestrukturens förändringar:barns och ungdomars uppväxtförhållanden,15-födda 1953,1963,1973
År 1960–1980
Arkivkod 091 M2A
Kommentar

Enhetskod: 092, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Saltsjöfiskets fångster, avräkningsnotor för fiskare
År 1975–1994
Arkivkod 092 M1
Kommentar

Enhetskod: 092, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Fiskeregister: fiskeriinventeringar; båtar
År 1976–1990
Arkivkod 092 M2A
Kommentar

Enhetskod: 092, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Fiskeregister: fiskeriinventeringar; fiskare
År 1976–1990
Arkivkod 092 M2B
Kommentar

Enhetskod: 092, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Fiskeregister: fiskeriinventeringar; redskap, drivmedel mm
År 1976–1979
Arkivkod 092 M2C
Kommentar

Enhetskod: 092, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Företag verksamma inom vattenbruk. Vattenbruksstatistik
År 1987–1992–1994
Arkivkod 092 M4
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt