Enhetskod: 070, Sektionen för dödsorsaksstatistik 1971-1994
Systemets namn Dödsorsaksstatistik, adb-register över avlidna med uppgifter från dödsbevisen
År 1971–1994
Arkivkod 070 M1A
Kommentar

Enhetskod: 070, Sektionen för dödsorsaksstatistik 1971-1994
Systemets namn Dödsorsaksstatistik 1987-92, komprimerat adb-register
År 1987–1992
Arkivkod 070 M3
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Sökande till gymnasium och fackskola, beståndsband
År 1969–1970
Arkivkod 071 M1B
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Elevregistret(EGGG-registret), intagna till gymnasium och fackskola
År 1969–1970
Arkivkod 071 M1FA
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Elevregistret (EGGG-registret), slutbetyg i fackskola, beståndsband
År 1969–1979
Arkivkod 071 M1FC
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Elevregistret (EGGG-registret), slutbetyg i gymnasiet årskurs 3
År 1969–1970
Arkivkod 071 M1FE
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Elevregistret (EGGG-registret), slutbetyg i gymnasiet årsk 4 teknisk linje, beståndsband
År 1970
Arkivkod 071 M1FF
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Studentregister till 1967 års studentundersökning, beståndsband
År 1967
Arkivkod 071 M2J
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Studentuppföljningen av 1957, 1962 och 1967 års studenter, beståndsband
År 1969
Arkivkod 071 M2K
Kommentar

Enhetskod: 071, Byrån för undervisningsstatistik
Systemets namn Lärarregistret, beståndsband
År 1969–1970
Arkivkod 071 M3B
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Elever vid gymnasier och fackskolor, EGGG-registret,slutbetyg i fackskolan, beståndsband
År 1971–1972
Arkivkod 072 M2BA
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Elever vid gymnasier och fackskolor, EGGG-registret, slutbetyg i gymnasiet åk 3, beståndsband
År 1971–1972
Arkivkod 072 M2BB
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Elever vid gymnasier och fackskolor, EGGG-registret, slutbetyg i gymnasiet åk 4, beståndsband
År 1971–1972
Arkivkod 072 M2BC
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Avgångna med avgångsbetyg från gymnasieskolan, betygsregistret
År 1973–1994/95
Arkivkod 072 M2D
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Sökande och intagna till gymnasieskolan, intagningsregister, beståndsband
År 1975–1990
Arkivkod 072 M02FB
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kodregister över avgångna från gymnasieskolan: linje- samt ämneskoder
År 1973–1995
Arkivkod 072 M02H
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: antal elever
År 1979–1995
Arkivkod 072 M03BA
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: antal kurser och deltagare
År 1979–1995
Arkivkod 072 M03BB
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: deltagare
År 1979–1995(VT)
Arkivkod 072 M3BC
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: utlagda kurser
År 1979–1995
Arkivkod 072 M03BD
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: aktiva elever
År 1979–1995(VT)
Arkivkod 072 M3BE
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal vuxenutbildning: kursregister
År 1979-1995
Arkivkod 072 M03BF
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Grundutbildning för vuxna
År 1982–1986(vt)
Arkivkod 072 M3D
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Lärarregistret
År 1976–1995
Arkivkod 072 M06A
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Lärarregistret, tabellposter
År 1979–1995
Arkivkod 072 M06B
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Sökande och intagna till sjuksköterskeskolor, beståndsband
År 1975(HT)–1977(VT)
Arkivkod 072 M7
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Linjeval till gymnasieskolan samt grundskoleavgångna
År 1980–1984
Arkivkod 072 M8A
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal högskoleutbildning, sökande och antagna, beståndsband
År 1977–1982(VT)
Arkivkod 072 M9A
Kommentar

Enhetskod: 072, Sektionen för skolstatistik
Systemets namn Kommunal högskoleutbildning, strukturdelen: antal elevplatser på studieort, beståndsregister
År 1977–1982
Arkivkod 072 M9B
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Registret över studerande vid fria fakulteter vid universitet och högskolor, AROS
År 1964–1976
Arkivkod 073 M3
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Högskolestuderandes sociala bakgrund - FOB
År 1970
Arkivkod 073 M8B
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Barnband-SEI för undersökning om studerandes sociala bakgrund, födda 1953-1962 i FOB70, 1963-80 i FOB80
År
Arkivkod 073 M08C
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Högskoleregistret
År 1937(HT)–1977(VT)
Arkivkod 073 M10
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Lärarexaminerade före nya högskolan
År 1973(HT)–1977(VT)
Arkivkod 073 M12
Kommentar

Enhetskod: 073, Sektionen för högre studier
Systemets namn Högskolans statliga personal
År 1984–1994
Arkivkod 073 M13
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Planundersökning av examinerade från universitet och högskolor
År 1967/68–1976/77
Arkivkod 074 M2A
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Elevundersökningar: uppföljning 3-4,5 år efter avslutad högskoleutbildning
År 1982–1994
Arkivkod 074 M2B
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Uppföljning tre år efter examen från universitet och högskolor
År 1974(HT)–1980(VT)
Arkivkod 074 M2C
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Elevundersökningar, uppföljning 1-1,5 år efter avslutad högskoleutbildning
År 1980(HT)–1985(VT)
Arkivkod 074 M2D
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Uppföljning ett halvt år efter examen vid universitet och högskolor
År 1976(KV1)–1977(KV4)
Arkivkod 074 M2E
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Studieavbrottsundersökningar
År 1976
Arkivkod 074 M2F
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Uppföljning av nybörjare på enstaka kurs på högskolan
År 1981(HT), 1988(VT) och 1990(HT)
Arkivkod 074 M2G
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Uppföljning av nybörjare på ekonom- respektive fysikerlinjen registrerade HT 1980
År 1982–1982(HT)
Arkivkod 074 M2H
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Uppföljning av nybörjare vid högskolan
År 1984
Arkivkod 074 M2J
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Social- och utbildningsmässig bakgrund bland nybörjare på högskolan
År 1977(HT)
Arkivkod 074 M4E
Kommentar

Enhetskod: 074, Sektionen för elevundersökningar
Systemets namn Nya studerandegrupper på högskolans filosofiska fakultet
År 1975
Arkivkod 074 M4F
Kommentar

Enhetskod: 075, Registersektionen
Systemets namn Lärarregistret, beståndsband
År 1971–1975
Arkivkod 075 M1
Kommentar

Enhetskod: 075, Registersektionen
Systemets namn Individualstatistiken, skoldata för elever födda den 5, 15 eller 25 någon månad 1948 eller 1953
År 1969, 1974
Arkivkod 075 M2
Kommentar

Enhetskod: 075, Registersektionen
Systemets namn Sökande och intagna till gymnasieskolan, intagnaregister, beståndsband
År 1971–1974
Arkivkod 075 M3B
Kommentar

Enhetskod: 075, Registersektionen
Systemets namn Sökande och intagna till sjuksköterskeskolor, beståndsband
År 1971(HT)–1975(VT)
Arkivkod 075 M4
Kommentar

Enhetskod: 076, Odelade arkivet, staben, ledning
Systemets namn Befolkningens utbildning: personfil
År 1985–1993
Arkivkod 076 M2A
Kommentar

Enhetskod: 076, Odelade arkivet, staben, ledning
Systemets namn Befolkningens utbildning: utbildningsfil
År 1985–1993
Arkivkod 076 M2B
Kommentar

Enhetskod: 078, Sektionen för arbetskraftsanalyser
Systemets namn Register över yrkesrörligheten
År 1970–1986
Arkivkod 078 M1C
Kommentar

Enhetskod: 079, Prognosinstitutet, sektionen för demografiska prognoser
Systemets namn Kvinnor i Sverige, barnafödande i Sverige
År 1981
Arkivkod 079 M4
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt