Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn Slutligt beståndsband till FOB60, hushållsposter i kameral ordning
År 1960
Arkivkod 060 M1E
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn 15-födda och deras familjemedlemmar i FOB60
År 1960
Arkivkod 060 M1G
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn Folk- och bostadsräkningen, FoB 60, register med sekelsiffran inlagd, personposter.
År 1960
Arkivkod 060 M1H
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn FOB60, beståndsband avseende femtondefödda, SAFF-BB3
År 1960
Arkivkod 060 M2
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn Beståndsband avseende femtondefödda registrerade vid både FOB50 och FOB60, SAFF-BB4
År 1960
Arkivkod 060 M3
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn FOB60, beståndsband avseende femtondefödda med barn, SAFF-BB5
År 1960
Arkivkod 060 M4
Kommentar

Enhetskod: 060, Folk- och bostadsräkningen 1960
Systemets namn Individer utan unika personnummer ingående i beståndsbandet till FOB60, personposten
År 1960
Arkivkod 060 M5
Kommentar Endast för kontroll av personnummer

Enhetskod: 061, Folk- och bostadsräkningen 1965
Systemets namn FoB 65, Individregister med sekelsiffra och lägenhetslöpnummer.
År 1965
Arkivkod 061 M2E
Kommentar

Enhetskod: 061, Folk- och bostadsräkningen 1965
Systemets namn Slutligt beståndsband till FOB 65, lägenhets- och hushållsregister med sekelsiffra och lägenhetslöpnummer.
År 1965
Arkivkod 061 M2F
Kommentar

Enhetskod: 061, Folk- och bostadsräkningen 1965
Systemets namn FOB 65, Slutligt beståndsband avseende femtondefödda med inkomstuppgifter och yrke mm
År 1965
Arkivkod 061 M4
Kommentar

Enhetskod: 061, Folk- och bostadsräkningen 1965
Systemets namn FOB 65, förvärvsarbetande befolkning med SNI-kod och ortskoder för 1970 samt kordinatregister 1965-1970
År 1965
Arkivkod 061 M5
Kommentar

Enhetskod: 061, Folk- och bostadsräkningen 1965
Systemets namn FOB 65,femtondefödda och deras familjemedlemmar
År 1965
Arkivkod 061 M6
Kommentar

Enhetskod: 062, Folk- och bostadsräkningen 1970
Systemets namn FOB70, beståndsband från inkomstavsnittet sorterade i kameral ordning: familjeposter
År 1970
Arkivkod 062 M2C
Kommentar

Enhetskod: 062, Folk- och bostadsräkningen 1970
Systemets namn FOB70, 15-födda och deras familjemedlemmar
År 1970
Arkivkod 062 M2D
Kommentar

Enhetskod: 062, Folk- och bostadsräkningen 1970
Systemets namn FoB, register med sekelsiffran inlagd, personposter.
År 1970
Arkivkod 062 M5A
Kommentar

Enhetskod: 062, Folk- och bostadsräkningen 1970
Systemets namn Lägenhets- och hushållsregister med uppgifter avseende folkräkningstidpunkten respektive år.
År 1970
Arkivkod 062 M5B
Kommentar

Enhetskod: 063, Folk- och bostadsräkningen 1975
Systemets namn FOB75, I-avsnittet, personbestånd i personnummerordning
År 1975
Arkivkod 063 M1
Kommentar

Enhetskod: 063, Folk- och bostadsräkningen 1975
Systemets namn FOB75, 15-födda och deras familjemedlemmar
År 1975
Arkivkod 063 M2C
Kommentar

Enhetskod: 063, Folk- och bostadsräkningen 1975
Systemets namn FOB75, I-avsnittet, samboendebestånd
År 1975
Arkivkod 063 M3
Kommentar

Enhetskod: 063, Folk- och bostadsräkningen 1975
Systemets namn FOB75, T-avsnittet, hushållsbestånd
År 1975
Arkivkod 063 M6
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Födda
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1A
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna gifta män och kvinnor
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1BAA
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna frånskilda män och kvinnor
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1BBA
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna änkor/änklingar
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1BC
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Medborgarskapsbyten
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1C
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Döda
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1D
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Inrikes flyttningar
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1EA
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Ut- och invandring, till eller från obefintlighetsregistret
År 1971–1997
Arkivkod 064 M1EB
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn DEMOPAK, samtliga utrikes födda i kameral ordning
År 1981–1997
Arkivkod 064 M3B
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn DEMOPAK, samtliga personer i Sverige med utländsk bakgrund, totalt bestånd
År 1981–1997
Arkivkod 064 M3CA
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn DEMOPAK, barn till gifta/sammanboende/ej gifta föräldrar, båda födda utomlands
År 1980–1997
Arkivkod 064 M3CB
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn DEMOPAK, barn till gifta/sammanboende föräldrar, en född utomlands
År 1980–1997
Arkivkod 064 M3CC
Kommentar

Enhetskod: 064, Sektionen för löpande befolkningsstatistik
Systemets namn Skoleffekter och skolklimat med socoiekonomiska uppgifter från FOB90
År 1993
Arkivkod 064 M5A
Kommentar

Enhetskod: 065, Sektionen för fastighetsprisstatistik
Systemets namn Lagfarts- och prisstatistik: prisstatistik, beståndsband
År 1965–1969
Arkivkod 065 M1A
Kommentar

Enhetskod: 065, Sektionen för fastighetsprisstatistik
Systemets namn Lagfarts- och prisstatistik: lagfartsregister
År 1967–1969
Arkivkod 065 M1B
Kommentar

Enhetskod: 065, Sektionen för fastighetsprisstatistik
Systemets namn Lagfarts- och prisstatistik: tillägg, beståndsband
År 1965–1969
Arkivkod 065 M1C
Kommentar

Enhetskod: 066, Andrakammarvalet 1968
Systemets namn Valdistriktsredovisningen i andrakammarvalet, beståndregister,
År 1968
Arkivkod 066 M1
Kommentar

Enhetskod: 067, Sektionen för kriminalstatistik 1962
Systemets namn Brottsstatistik, årsregister för anmälans- och uppklaringsposter (totalregister)
År 1968–1994
Arkivkod 067 M1A
Kommentar

Enhetskod: 067, Sektionen för kriminalstatistik 1962
Systemets namn Brottsstatistik, komprimerade personposter = uppklaringsposter med frikända avidentifierade
År 1975–1986
Arkivkod 067 M1B
Kommentar

Enhetskod: 067, Sektionen för kriminalstatistik 1962
Systemets namn För brott lagförda personer 1966-1994 (domstols- och åklagarstatistik)
År 1966–1994
Arkivkod 067 M2C
Kommentar

Enhetskod: 067, Sektionen för kriminalstatistik 1962
Systemets namn Register över för brott lagförda, historiska register
År 1973–1994
Arkivkod 067 M2E
Kommentar

Enhetskod: 067, Sektionen för kriminalstatistik 1962
Systemets namn Statistiken över narkotikabrott
År 1975–1994
Arkivkod 067 M4
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Barnavårdsnämndens beslut om åtgärder, beståndsband
År 1969–1981
Arkivkod 068 M1AA
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Barnavårdsnämndens beslut om åtgärder, historiskt register
År 1969–1981
Arkivkod 068 M1AB
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Statistiken ang fosterbarn, avidentifierat register
År 1969–1981
Arkivkod 068 M1BB
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Statistiken ang barnstugor, daghem, förskolor och fritidshem
År 1970 och 1975
Arkivkod 068 M2CA
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Statistiken ang familjedaghem, avidentifierat register
År 1975
Arkivkod 068 M2CB
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Årsstatistiken ang ungdomsvårdsskolor, uppsamlingsregister, avidentifierat
År 1969–1982
Arkivkod 068 M3A
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Årsstatistiken ang ungdomsvårdsskolor, aktuellt register, avidentifierat
År 1978
Arkivkod 068 M3B
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Månadsstatistik ungdomsvårdsskolelever, årsregister, avidentifierat register
År 1969–1982
Arkivkod 068 M3C
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Nykterhetsnämnds beslut om åtgärder, historiskt register, enskilda och allmäna anstalter
År 1969–81
Arkivkod 068 M4AA
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Nykterhetsnämnds beslut om åtgärder, enskilda anstalter
År 1969–81
Arkivkod 068 M4ABA
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Nykterhetsnämnds beslut om åtgärder, allmäna anstalter
År 1969–81
Arkivkod 068 M4ABB
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Socialhjälpsstatistik
År 1970–1981
Arkivkod 068 M5A
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Ålderdomshemsstatistik
År 1970–1980
Arkivkod 068 M6
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Socialhjälpsundersökningen
År 1968
Arkivkod 068 M7A
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Familjedaghemsundersökningen, avidentifierat register
År 1976
Arkivkod 068 M7B
Kommentar

Enhetskod: 068,Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Insatser för barn och unga enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga
År 1981–1997
Arkivkod 068 M8A
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Länsrätts beslut enligt lagen om vård av vuxna, LVM, tvångsomhändertagna vuxna missbrukare
År 1982–1994
Arkivkod 068 M8C
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Hem för vård eller boende, tvångsinskrivna unga och vuxna missbrukare, pågående vård och beslut om vård
År 1981–1994
Arkivkod 068 M8DB
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Hem för vård eller boende, frivilligt intagna, kvartalsstatistik avseesnde beläggning
År 1983–1988
Arkivkod 068 M8DC
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Socialbidrag, årsstatistik, adb-register
År 1982–1994
Arkivkod 068 M8EA
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Statistiken angående särskilda boendeformer, sevicehus
År 1985 och 1990
Arkivkod 068 M8FC
Kommentar

Enhetskod: 068, Sektionen för socialvårdsstatistik/Programmet för hälsa och socialtjänst
Systemets namn Statistik angående förskolor, fritidshem och familjedaghem, folkräkningsår
År 1979–1994
Arkivkod 068 M9
Kommentar

Enhetskod: 069, Sektionen för vägtrafikolycksfallsstatistik
Systemets namn Vägtrafikolyckor, definitiv årsstatistik, personregister
År 1966–1987
Arkivkod 069 M1A
Kommentar

Enhetskod: 069, Sektionen för vägtrafikolycksfallsstatistik
Systemets namn Vägtrafikolyckor, preliminär årsstatistik, personregister
År 1985–1994
Arkivkod 069 M1C
Kommentar

Enhetskod: 069, Sektionen för vägtrafikolycksfallsstatistik
Systemets namn Vägtrafikolyckor, årsstatistik avseende plats för olyckan, personregister
År 1985–1994
Arkivkod 069 M1D
Kommentar