Enhetskod: 050, Företagsräkningen 1972
Systemets namn Företagsräkningen 1972, slutligt beståndsband
År 1972
Arkivkod 050 M1
Kommentar

Enhetskod: 050, Företagsräkningen 1972
Systemets namn Företagsräkningen 1972, namnfil
År 1972
Arkivkod 050 M2
Kommentar

Enhetskod: 050, Företagsräkningen 1972
Systemets namn Företagsräkningen 1972, beståndsband offentlig sektor
År 1972
Arkivkod 050 M3
Kommentar

Enhetskod: 050, Företagsräkningen 1972
Systemets namn Företagsräkningen 1972, redigerade beståndsband
År 1972
Arkivkod 050 M4
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Till folk- och bostadsräkningarnas definitioner anpassade arbetskraftundersökningar, FoB-AKU
År 1966–1980
Arkivkod 053 M1
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Arbetskraftsundersökningar, AKU, beståndsregister
År 1963–1998
Arkivkod 053 M2A
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Arbetskraftsundersökningar, AKU, analysregister per inträdandeår (normerat) och per inträdandeperiod
År 1970–1988
Arkivkod 053 M2CA
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Arbetskraftsundersökningar, åldersgruppen 65-74 år, kvartal 4, beståndsregister
År 1986–1998
Arkivkod 053 M2D
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Arbetskraftsundersökningar, AKU, årssysselsättningen, februari-/januaritillägget
År 1968–1998
Arkivkod 053 M3
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Arbetskraftsundersökningar, AKU, redovisning av utländska medborgare, kvartalsvis
År 1977–1998
Arkivkod 053 M5A
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Stor-Stockholmsundersökningen 1968-1968(M11), P0909, P1013
År 1968–1968
Arkivkod 053 M7A
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftstatistik
Systemets namn Undersökningar av oregelbundna/obekväma arbetstider
År
Arkivkod 053 M7KA
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Hushållens arbetstider; oregelbundna/obekväma arbetstider
År 1987–1988
Arkivkod 053 M7KB
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Undersökning 1974 av oregelbundna arbetstider (P1343), 1973-1975, beståndsregister
År 1973–1975
Arkivkod 053 M7KC
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn AKU-tilläggsundersökning om frånvaro 1981, undersökning åt riksrevisionsverket 1981
År 1981
Arkivkod 053 M7L
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Undersökning om önskad arbetstid 1984-1984(M02) åt Delfa
År 1984
Arkivkod 053 M7N
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Deltidsundersökningen
År 1987
Arkivkod 053 M7OB
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn Deltidsundersökningen
År 1990
Arkivkod 053 M7OC
Kommentar

Enhetskod: 053, Sektionen för arbetskraftsstatistik
Systemets namn AKU, befolkningen utanför arbetskraften, ej sysselsatt befolkning
År 1975
Arkivkod 053 M7P
Kommentar

Enhetskod: 054, Sektionen för levnadsstatistik
Systemets namn Ålders-och förtidspensionärsundersökningen
År 1975
Arkivkod 054 M2B
Kommentar

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn TAXOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, SCBTB, personnummersorterat
År 1971–1996
Arkivkod 055 M1AC
Kommentar För åren 1990–1995, se 055 M1AD

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn TAXOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, SCBTB, personnummersorterat
År 1990–1995
Arkivkod 055 M1AD
Kommentar Ersätter bristfälliga register i 055 M1AC

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, bostadsbidrag
År 1975–1980
Arkivkod 055 M1E
Kommentar

Enhetskod: 055,Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, sambearbetning taxeringsbanden och RTB, RTBSINK
År 1978–1996
Arkivkod 055 M1GCA
Kommentar

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, sambearbetning taxeringsbanden och RTB, RTBSINK
År 1990–1995
Arkivkod 055 M1GCC
Kommentar Ersätter bristfälliga register i 055 M1GCA

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, sambearbetning taxeringsbanden och RTB, RTBSRED, familjeposter ur RTBSINK
År 1978–1996
Arkivkod 055 M1GDA
Kommentar

Enhetskod: 055,Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK. Inkomst- och förmögenhetsstatistik, sambearbetning taxeringsbanden och RTB, RTBSRED, familjeposter ur RTBSINK, med s.k. PD-fält, låneexemplar
År 1990–1995
Arkivkod 055 M1GDB
Kommentar

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK, inkomst- och förmögenhetsstatistik, sambearbetning taxeringsbanden och RTB, RTBSRED, familjeposter ur RTBSINK
År 1990–1995
Arkivkod 055 M1GDC
Kommentar Ersätter bristfälliga register i 055 M1GDA

Enhetskod: 055, Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF
Systemets namn INKOPAK. Inkomst- och förmögenhetsstatistik, uppgifter från RFV, SPV, KPA, CSN, VPL, bostadsbidragsregister m.m.
År 1981–1998
Arkivkod 055 M1H
Kommentar

Enhetskod: 057, Sektionen för ekonomisk statistik, programmet för konsumtion 1976-
Systemets namn Hushållsbudgetstatistik, HBS, Utgiftsbarometern, identifierbara uppgifter
År 1995–1996
Arkivkod 057 M5C
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Födda
År 1961–1970
Arkivkod 058 M1A
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Medborgarskapsbyten
År 1968–1970
Arkivkod 058 M1B
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna änkor/änklingar
År 1968–1970
Arkivkod 058 M1CA
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna gifta män och kvinnor
År 1968–1970
Arkivkod 058 M1CBA
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Samtliga nyblivna gifta
År 1961–1967
Arkivkod 058 M1CBB
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Nyblivna frånskilda män och kvinnor
År 1968–1970
Arkivkod 058 M1CCA
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Samtliga nyblivna frånskilda
År 1961–1967
Arkivkod 058 M1CCB
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Döda
År 1968–1970
Arkivkod 058 M1D
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Inrikes flyttningar
År 1961–1970
Arkivkod 058 M1EA
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Ut- och invandring, till eller från obefintlighetsregister
År 1961–1970
Arkivkod 058 M1EB
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Registret över femtondefödda,RFF
År 1960–1967
Arkivkod 058 M2A
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Registret över femtondefödda,RFF, justeringar (aviseringar)
År 1961–1967
Arkivkod 058 M2B
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Registret över femtondefödda,RFF, avgångna
År 1961–1967
Arkivkod 058 M2C
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Dödsorsaksstatistik, register över avlidna
År 1950–1970
Arkivkod 058 M4A
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Undersökning 1967 av fruktsamheten i Sverige: femtondefödda kvinnor, födda 1915-1950
År 1967
Arkivkod 058 M5A
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Undersökning 1967 av fruktsamheten i Sverige: femtondefödda män, födda 1900-1945
År 1967
Arkivkod 058 M5BA
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Undersökning 1967 av fruktsamheten i Sverige: femtondefödda män, födda 1900-1945 och gifta 1960-1964
År 1967
Arkivkod 058 M5BB
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Register över femtondefödda 1950-talet, med uppgifter från de sk stamkorten
År 1950–1959
Arkivkod 058 M6
Kommentar

Enhetskod: 058, Avdelningen för befolkningsstatistik
Systemets namn Emi- och immigrantregister:län 1,3,5,18,19,21,23, 1860-1947
År upprättat under 1980-talet
Arkivkod 058 M7
Kommentar

Enhetskod: 059, BE-byrån, andrakammarvalet 1964
Systemets namn Andrakammarvalet, ADB-register, beståndsregister
År 1964
Arkivkod 059 M1
Kommentar