Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Statstjänstemannastatistiken, beståndsregister
År 1966–1968
Arkivkod 040 M1AB
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Statstjänstemannastatistiken, beståndsregister
År 1969–1996
Arkivkod 040 M1AC
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Personal vid allmänna försäkringskassor, beståndsband
År 1968–1971
Arkivkod 040 M1B
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Landstingsanställd personal, beståndsband
År 1965–1970
Arkivkod 040 M2A
Kommentar

Enhetskod: 040,Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Landstingsanställd personal, beståndsband
År 1971–1984, 1990–1996
Arkivkod 040 M2B
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Primärkommunal personal, beståndsband
År 1967–1996
Arkivkod 040 M3A
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Kyrkokommunal personal, beståndsband
År 1970–1995
Arkivkod 040 M4A
Kommentar

Enhetskod: 040, Sektionen för lönestatistik för personal i offentlig tjänst
Systemets namn Löneförhållande för arbetare vid statliga verkstäder, AST-R-anställda, beståndsband
År 1976–1989
Arkivkod 040 M5A
Kommentar

Enhetskod: 042, Sektionen för inkomst-, förmögenhets- och taxeringsstatistik 1963-70
Systemets namn Inkomststatistiken
År 1960–1966
Arkivkod 042 M1
Kommentar

Enhetskod: 042, Sektionen för inkomst-, förmögenhets- och taxeringsstatistik 1963-70
Systemets namn Inkomst- och förmögenhetsstatistiken
År 1968–1970
Arkivkod 042 M3AB
Kommentar

Enhetskod: 046, Sektionen för investeringsenkäter
Systemets namn Investeringsenkäter, beståndsband
År 1971–1992
Arkivkod 046 M1A
Kommentar

Enhetskod: 046, Sektionen för investeringsenkäter
Systemets namn Investeringsenkäter, uppräknade beståndsband
År 1971–1992
Arkivkod 046 M1B
Kommentar

Enhetskod: 046, Sektionen för investeringsenkäter
Systemets namn Investeringsenkäter; urvals- och avprickningsregister
År 1976–1992
Arkivkod 046 M1C
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistrets basregister CFRB, beståndsband
År 1973–1983
Arkivkod 047 M2A
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistrets situationsregister CFRS, beståndsband
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2C
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets situationsregister SRAB, beståndsband
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2D
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Register för tabellframställning från centrala företagsregistret, SM-band
År 1971–1976
Arkivkod 047 M2E
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, från CFRS, B1AB
År 1973–1983
Arkivkod 047 M2GA
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RSV:s J-avi-register, B2AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GB
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RSV:s momsregister, B3AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GC
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RFV, B5AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GD
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RTB, B6AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GF
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från Patent- och registreringsverket (PV), B7AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GG
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RSV:s fastighetstaxeringsregister, B8AB
År 1972–1983
Arkivkod 047 M2GH
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, kundposter till CFRB, FID och CFRB-poster, B0AB
År 1976–1983
Arkivkod 047 M2GJ
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Aviseringar till centrala företagsregistrets basregister, BAB, uppgifter från RSV:s taxeringsregister, B4AB
År 1973–1983
Arkivkod 047 M2GE
Kommentar Tidigare serie 47M2B, register med flera posttyper som delades upp.

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala arbetsställeregistret, SAMU-November-versionen: registeruppgifter
År 1984–1999
Arkivkod 047 M3AA
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistret, SAMU-November-versionen: registeruppgifter
År 1984–1999
Arkivkod 047 M3AB
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistret, SAMU-November-versionen: korsregister mellan tidigare och nuvarande person- och organisationsnummer
År 1992–1999
Arkivkod 047 M3AC
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala arbetställeregistret, SAMU-November-versionen: ändringsposter
År 1983–1998
Arkivkod 047 M3BA
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistret, SAMU-November-versionen: ändringsposter
År 1983–1998
Arkivkod 047 M3BB
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala arbetsställeregistret, SAMU-mars-versionen: registeruppgifter
År 1992–1999
Arkivkod 047 M3CA
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistret, SAMU-mars-versionen: registeruppgifter
År 1992–1999
Arkivkod 047 M3CB
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Allmänna företagsregistret BASUN, registeruppgifter
År 1984–1999
Arkivkod 047 M4
Kommentar

Enhetskod: 047, Centrala företagsregistret
Systemets namn Centrala företagsregistret, Årgångsramar, CFAR
År 1990–1998
Arkivkod 047 M5
Kommentar

Enhetskod: 048, Enheten för arbetsmarknadsstatistik, odelade arkivet
Systemets namn Korsregister för löner; privat sektor
År 1977–1981
Arkivkod 048 M2
Kommentar CFR,SAF med flera organisationsregister