Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar, beståndsband
År 1970–1986
Arkivkod 030 M2A
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar avseende körningar, uppräknade beståndsband
År 1972–1986
Arkivkod 030 M2BA
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar avseende lastbilar, uppräknade beståndsband
År 1972–1986
Arkivkod 030 M2BB
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Centrala bilregistret, förkortad version
År 1972–1980 och 1984–1986, total version med delregister 1981–1994
Arkivkod 030 M3B
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar, UVAV:uppräknat körningsregister
År 1987, 1990, 1993
Arkivkod 030 M7AD
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar, UVAV:uppräknat lastbilsregister
År 1987, 1990, 1993
Arkivkod 030 M7AE
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar; särskilda undersökningar (Transportrådet), uppräknad och kompletterad körningsfil
År 1987
Arkivkod 030 M7BA
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter på vägar; särskilda undersökningar, kommunkodning av UVAV (Vägverket)
År 1985–1987
Arkivkod 030 M7BB
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Tjänstenäringsstatistik; transportområdet
År 1985–1992
Arkivkod 030 M8
Kommentar

Enhetskod: 030, Sektionen för samfärdselstatistik
Systemets namn Varutransporter med lätt lastbil
År 1991
Arkivkod 030 M9D
Kommentar

Enhetskod: 031, Sektionen för inrikeshandelsstatistik
Systemets namn Detaljhandelns försäljning samt omsättningen inom vissa tjänstenäringar, registerband
År 1967–1982
Arkivkod 031 M1A
Kommentar

Enhetskod: 031, Sektionen för inrikeshandelsstatistik
Systemets namn Detaljhandelns försäljning samt omsättningen inom vissa tjänstenäringar, varuband
År 1970–1983
Arkivkod 031 M1B
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln 1963, beståndsband med huvuduppgifter 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1B
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, beståndsband med verksamhetsställets namn och adress 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1C
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, beståndsband med uppgifter om detaljsortiment 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1D
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, beståndsband med uppgifter om partisortiment 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1E
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, beståndsband med uppgifter om verksamhetsställenas omsättning 1963 (VS2)
År 1963
Arkivkod 033 M1F
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, uppgifter om antal sysselsatta inom varje verksamhetsställeart 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1G
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, tabellband för försäljningsställen sorterade på bransch osv, 1963
År 1963
Arkivkod 033 M1H
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen, tabellband för försäljningsställen sorterade på förtagsnummer, verksamhetsställenummer, företagstyp, HR63
År 1963
Arkivkod 033 M1J
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen, tabellbend med försäljningsställenas namn och adress sorterat på företagsnummer, V-S-NR, företagstyp, HR63
År 1963
Arkivkod 033 M1K
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen, tabellband med verksamhetsställenas namn och adress sorterat på län, kommun, bransch osv
År 1963
Arkivkod 033 M1L
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen, beståndsband med företag avseende enbart handel sorterat på bransch osv
År 1963
Arkivkod 033 M1M
Kommentar

Enhetskod: 033, Företagsräkningen för handeln 1963
Systemets namn Företagsräkningen för handeln, beståndsband med samtliga företag sorterade på företagsnummer osv
År 1963
Arkivkod 033 M1N
Kommentar

Enhetskod: 037, Sektionen för lönestatistik för jordbruk och transport
Systemets namn Löner för arbetare inom privata transportföretag, beståndsband
År 1969–1981
Arkivkod 037 M1
Kommentar

Enhetskod: 037, Sektionen för lönestatistik för jordbruk och transport
Systemets namn Löner för lantarbetare
År 1970–1981
Arkivkod 037 M2
Kommentar

Enhetskod: 037, Sektionen för lönestatistik för jordbruk och transport
Systemets namn Löner för trädgårdsarbetare, beståndsband
År 1970–1977
Arkivkod 037 M3
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare inom industri m.m., beståndsband
År 1968–1981
Arkivkod 038 M2A
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare inom industri- och byggnadsverksamhet, tabellanpassade primärdata, beståndsband
År 1968–1978
Arkivkod 038 M2B
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare vid statliga verkstäder 2:a kvartalet, beståndsband
År 1967–1975 (KV02)
Arkivkod 038 M3A
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare vid statliga verkstäder 2:a kvartalet, tabellanpassade primärdata, beståndsband
År 1969–1972 (KV02)
Arkivkod 038 M3B
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för industritjänstemän, beståndsband
År 1969–1981
Arkivkod 038 M4A
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare vid statliga verkstäder, helårsundersökning, beståndsband
År 1970–1971
Arkivkod 038 M6A
Kommentar

Enhetskod: 038, Sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.
Systemets namn Löner för arbetare vid statliga verkstäder, helårsundersökning,tabellanpassade primärdata
År 1970–1971
Arkivkod 038 M6B
Kommentar

Enhetskod: 039, Sektionen för lönestatistik för handel m.m.
Systemets namn Löner för anställda inom varuhandel, beståndsband
År 1969–1981
Arkivkod 039 M3A
Kommentar

Enhetskod: 039, Sektionen för lönestatistik för handel m.m.
Systemets namn Löner för anställda inom varuhandel, uppräknade beståndsband
År 1970–1981
Arkivkod 039 M3B
Kommentar

Enhetskod: 039, Sektionen för lönestatistik för handel m.m.
Systemets namn Löner för anställda vid försäkringsbolag, beståndsband
År 1972–1981
Arkivkod 039 M6A
Kommentar

Enhetskod: 039, Sektionen för lönestatistik för handel m.m.
Systemets namn Löner för anställda vid försäkringsbolag, anställningsform 1 och 3, band med omkodade primärdata
År 1972–1976
Arkivkod 039 M6B
Kommentar

Enhetskod: 039, Sektionen för lönestatistik för handel m.m.
Systemets namn Löner för tjänstemän på apotek
År 1973–1981
Arkivkod 039 M8
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt