Enhetskod: 001, Sektionen för allmän jordbruksstatistik
Systemets namn Jordbruksinventeringarna: beståndsband
År 1963–1969
Arkivkod 001 M1B
Kommentar

Enhetskod: 001, Sektionen för allmän jordbruksstatistik
Systemets namn Jordbruksräkningen 1966: Bearbetning av 1965 års fastighetstaxeringslängder, beståndsband 1965
År 1965–1966
Arkivkod 001 M2AA
Kommentar

Enhetskod: 001, Sektionen för allmän jordbruksstatistik
Systemets namn Jordbruksräkningen 1966, Huvudavsnittet: beståndsband 1966
År 1966
Arkivkod 001 M2B
Kommentar

Enhetskod: 002, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Fiskerifartygsregistret
År 1970
Arkivkod 002 M1
Kommentar

Enhetskod: 002, Sektionen för fiskestatistik
Systemets namn Fiskeriinventeringar: beståndsband med uppgifter om fiskare, båtar och redskap
År 1970
Arkivkod 002 M2
Kommentar

Enhetskod: 003, Sektionen för deklarationsundersökningar
Systemets namn Deklarationsundersökningar för jordbrukare, beståndsband
År 1963–1972
Arkivkod 003 M2
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, ersättningsberäknade brukningsenheter
År 1961–1967
Arkivkod 004 M3A
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, ersättningsberäknade brukningsenheter
År 1968–1987
Arkivkod 004 M3BB
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, aktuell oljeväxtskörd, rättade uppgifter
År 1963–1987
Arkivkod 004 M4BB
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, aktuell sockerbetsskörd, rättade uppgifter
År 1956–1987
Arkivkod 004 M4CBB
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, fabrikspotatisens kvalitet
År 1969–1987
Arkivkod 004 M4D
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Skördeskadeskyddet, skadade arealer
År 1977–1987
Arkivkod 004 M4E
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Lantbruksregistret
År 1968–1970
Arkivkod 004 M5A
Kommentar

Enhetskod: 004, Skördeskadeskyddet
Systemets namn Lantbruksregistret: uppgifter angående utbildning
År 1970
Arkivkod 004 M5D
Kommentar

Enhetskod: 005, Sektionen för objektiva skördeuppskattningar
Systemets namn Objektiva skördeuppskattningar: biologisk skörd; spannmål, slåttervall, potatis
År 1961–1977
Arkivkod 005 M1
Kommentar

Enhetskod: 005, Sektionen för objektiva skördeuppskattningar
Systemets namn Objektiva skördeuppskattningar; biologisk skörd av potatis (stora odlingar)
År 1969–1972
Arkivkod 005 M2
Kommentar

Enhetskod: 005, Sektionen för objektiva skördeuppskattningar
Systemets namn Objektiva skördeuppskattningar; biologisk skörd på skördeområdesnivå för potatis
År 1973–1982
Arkivkod 005 M3
Kommentar

Enhetskod: 005, Sektionen för objektiva skördeuppskattningar
Systemets namn Byggnadsverksamheten inom lantbruket
År 1983–1990
Arkivkod 005 M4
Kommentar

Enhetskod: 005, Sektionen för objektiva skördeuppskattningar
Systemets namn Objektiva skördeuppskattningar, C378
År 1978–1994
Arkivkod 005 M5
Kommentar

Enhetskod: 007, Enheten för lantbruksenkäter, registersektionen
Systemets namn Marsinventeringarna, beståndsband
År 1971–1973
Arkivkod 007 M1
Kommentar

Enhetskod: 007, Enheten för lantbruksenkäter, registersektionen
Systemets namn Lantbruksregistret, beståndsband
År 1971–1997
Arkivkod 007 M2A
Kommentar

Enhetskod: 007, Enheten för lantbruksenkäter, registersektionen
Systemets namn Trädgårdsräkningar, beståndsband
År 1976–1977
Arkivkod 007 M2E
Kommentar

Enhetskod: 007, Enheten för lantbruksenkäter, registersektionen
Systemets namn Lantbruksregistret, uppdragsband
År 1973–1989
Arkivkod 007 M2F
Kommentar

Enhetskod: 007, Enheten för lantbruksenkäter, registersektionen
Systemets namn Lantbruksräkningen, statistikregister
År 1992
Arkivkod 007 M2H
Kommentar
Ansvarig för sidan/kontakt