Riksarkivets strategi för regional tillväxt

Syftet med strategin är att skapa bättre förutsättningar för Riksarkivets medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Strategin beskriver inom vilka områden och frågor Riksarkivet kan medverka och i vilka avseenden de regionala utvecklingsstrategierna och prioriteringarna kan samspela med Riksarkivets mål. Strategin beskriver också hur Riksarkivet vill bidra till en utvecklad samverkan och dialog med regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt hur Riksarkivet ska samverka med andra nationella myndigheter i förhållande till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
 
Det bärande i strategin är att tydliggöra vad arkivsektorn kan tillföra i den regionala utvecklingen. Genom direkta kontakter med de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna vill Riksarkivet peka ut möjliga mervärden och samarbetsområden, med utgångspunkt i de regionala utvecklingsplanerna. Riksarkivets regionala närvaro, genom landsarkiven, skapar goda förutsättningar för samverkan med beaktande av de olika villkor som råder i regionerna.
 
Riksarkivet finns på flera platser i landet

Strategi för regional tillväxt (170 kB)