Tillbaka till träfflistan

Namn:

ARJEPLOG

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Norrbottens län

Registrerad hos PRV:

1974-01-11

Kungl. Maj:t fastställelse:

1952-11-06

Vapenbeskrivning:

I grönt fält tre balkvis ställda strängar, åtföljda ovan av ett renhorn och nedan av en tilltagande måne, allt av silver.

Historik:

Arjeplog blev kommun 1863 men det var först 1952 som kommunfullmäktige utlyste en tävling i syfte att få fram förslag till ett kommunvapen. Tävlingens vinnare, Bo Sundgren, gav denna förklaring till sitt förslag: grön färg betecknar de stora skogarna; tre silverbalkar syftar på Laisälven, Skellefteälven och Piteälven; renhornet avser renskötsel och månen bergsbruk i Nasafjälls silvergruva.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 2019:167 och 1970:498.