Tillbaka till träfflistan

Namn:

KRAMFORS

Kategori:

Kommun

Tillhör län:

Västernorrlands län

Registrerad hos PRV:

1984-02-17

Kungl. Maj:t fastställelse:

1946-12-30

Vapenbeskrivning:

I fält av silver en blå, genomgående bro i ett spann och däröver en blå fläkt kråka, med beväring av guld, därest dylik skall komma till användning.

Historik:

Vapnet fastställdes för Kramfors stad och återgår på Gudmundrås sockensigill från början av 1600-talet. Kråkan i sigillet anspelar på att invånarna i Gudmundrå fordom gick under benämningen ”kråkor”. Bro syftar på Sandöbron, på sin tid en av världens största betongbroar i ett spann. Vid kommunsammanläggningen 1974 övertog den nya kommunen stadens vapen.


Samtliga vapen i registret (och på vår Heraldiska hemsida) kan beställas hos Riksarkivet. Normal leveranstid för en kopia av ett heraldiskt vapen är en vecka.

Denna bild visar en registrerad svensk vapensköld. Även om denna framställning har en fri licens är det inte tillåtet att använda den på ett sådant sätt att det ger intryck av att respektive kommun, länsstyrelse eller annan myndighet står bakom, till exempel som del i ett varumärke. För detta krävs tillstånd från berörd part. Se lag SFS 1976:100 och 1970:498.

Kontakt

Statsheraldiker Henrik Klackenberg, Riksarkivet, tel 010-476 71 92,
e-post: henrik.klackenberg[snabel-a]riksarkivet.se

Heraldisk konstnär Henrik Dahlström, Riksarkivet, tel 010-476 73 04,
e-post: henrik.dahlstrom[snabel-a]riksarkivet.se