Aktuell information

2016-08-15

Projektet som startade i början på 2013 har nu gått i mål. Vi började med Stockholms stadsarkiv och gick i mål med Varberg och Ängelholms tingsrätter från Landsarkivet i Lund. Totalt har drygt 29 667 volymer (17 957 140 bilder) digitaliserats. Bouppteckningarna 1980–2001 finns tillgängliga i den digitala forskarsalen och på plats i Riksarkivets läsesalar där har du möjlighet att söka på fritext, namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Annelie Eriksen